O speţă soluţionată recent de Marea Cameră de la CEDO pune problema unei “vigilenţe” sporite a deţinătorilor de site-uri cu privire la comentariile găzduite.

Instanţa supremă (Marea Cameră) din sistemul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat recent, la 16 iunie 2015, o hotărâre definitivă într-un caz (Delfi AŞ vs. Estonia) care priveşte obligaţia…