În data 27 august, în cadrul emisiunii Lumea lui Banciu de pe postul de televiziune B1 TV, realizatorul acesteia a luat în discuție proiectul de autonomie teritorială inițiat de către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. În urma vizionării acestei emisiuni, ActiveWatch a decis sesizarea Consiliului Național al Audiovizualului și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării deoarece considerăm că s-au produs câteva derapaje grave care fac obiectul celor două instituții publice.

Astfel, realizatorul emisiunii Radu Banciu, a prezentat consecințele ipotetice ale aprobării proiectului de lege privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc, făcând o serie de afirmații grave și alarmiste menite să inducă o panică nejustificată în rândul opiniei publice românești:

[Dacă ar fi aprobat proiectul de lege] ar fi un măcel. Cetățenii români n-ar mai avea nici cel mai mic drept în viața lor de zi cu zi. 

Este absolut o tragedie ca acei cetățeni [cetățeni de etnie română din Ținutul Secuiesc] să devină dintr-odată vasali ai guvernului maghiar și ai acestui guvern secuiesc. 

Ce vor face ei acolo [maghiarii] după bunul lor plac pentru că acolo nu vor exista legi, nu se va respecta nimic. Avem deja exemplele în reședințele de județ ale Harghitei și Covasnei unde s-au întâmplat atâtea atrocități dintr-astea. Dați-vă seama ce va fi în momentul în care guvernul de la București nu va avea decât un titlu consultativ față de ce se întâmplă acolo. Poți să-ți dai cu părerea [ca guvern central] că nu te mai ascultă nimeni. Cam la nivelul ăsta va fi. Totuși acum ce se întâmplă cu drapelul, cu însemnele românești, cu tricolorul, cu vorbitul în limba română pe stradă, cu nerăspunsul la salut în limba maghiară. Dacă asta se întâmplă în condițiile în care acele județe aparțin numai de România […], vă dați seama ce s-ar întâmpla în această parte a României dacă aceste lucruri [proiectul autonomiei] vor fi puse în aplicare. 

În aceste județe [Harghita, Covasna și Mureș] nu se poate aplica această conviețuire [între maghiari și români]. Este ca și cum ai pune niște căprioare în cușca leului. Asta este, de fapt, Ținutul Secuiesc. 

Eu știu că la noi se va da în cap pe stradă. Oamenii nu vor mai putea să vorbească în limba română, vor fi atacați pe stradă, vor fi batjocoriți. 

Dacă vreodată va exista această regulă cu președinte, ăștia vor stăpâni exact ca pe vremuri acel Ținut, acolo va fi cel mai mare măcel posibil. Va fi un dezastru, nu există cuvinte. Ce autonomie? Ce Ținut Secuiesc? Va exploda toată zona aia. Este incalificabil. Cum justifici tu de la București, un politician efemer faptul că ți-ai bătut joc de niște oameni? Ce vină au ăia [românii din Harghita și Covasna][…] pur și simplu să-i trimiți la tăiere printr-o asemenea decizie. Acolo nu există prietenie, astea sunt de suprafață. Nu există compatibilitate, astea sunt de suprafață. În momentul în care ei [maghiarii] vor fi stăpâni pe zona respectivă, România a luat foc în acea parte.

Cât trebuie să vă explic mai clar că acolo e un dezastru? N-am avut cazul Iugoslaviei? Asta ar deveni centrul Transilvaniei. 

Județul Mureș este un județ absolut epocal în România. A fost unul dintre bastioanele care au ținut cel mai bine steagul sus. Și pe vremea lui Ceaușescu, și înainte. Deci nu este un județ oarecare. Sunt oameni, români serioși, extraordinari, excepționali care au trăit de-a lungul veacurilor nu de 20 de ani și care tocmai rămânând în acea regiune n-au permis să fie invadată pur și simplu numai de maghiari. 

Ceea ce vor face ei [maghiarii] acolo, va fi fără precedent. Vor veni, bineînțeles, străini […] din UE acolo să vadă ce se întâmplă acolo la un moment dat, pentru că, evident, nu mai suntem într-o lume asuprită – există voci care vor duce mai departe semnalul ăsta „Bă, e pogrom acolo” și se va vedea ce se va întâmpla. […] Și se va vedea ce se va întâmpla. […] Vor găsi gropi comune, ăia acolo, mă. Deci, atenție. Va fi o răzbunare de secole. Maghiarii nu puteau să o pună legal în aplicare. Ei bine, vor avea și legea de partea lor. Nu va mai exista picior de tradiție românească în acea zona. Atenție mare, la această chestiune.

În opinia noastră, au fost încălcate următoarele prevederi ale Codului de reglementare a conţinutului audiovizual:

 

Art. 64

(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

a)    asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii;

Art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-și exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii și moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte și nu trebuie să profite de apariția lor constantă în programme într-un mod care să contravină exigențelor de asigurare a imparțialității.

 

În cadrul emisiunii Lumea lui Banciu, realizatorul ei a vorbit despre atrocități pe care etnicii maghiari le-ar fi comis asupra românilor în reședințele de județ ale Harghitei și Covasnei fără să exemplifice ce tip de infracțiuni s-ar comis și necitând rapoarte oficiale legate de crime motivate de ură cărora le-au căzut victime românii din cele două județe. În fapt, Radu Banciu a vorbit o bună parte din timpul alocat discuției proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc despre ipoteticele atrocități care s-ar comite în cazul în care acesta ar fi aprobat, fără a le explica însă telespectatorilor săi în ce mod o eventuală lege votată de Parlamentul României ar putea să legalizeze asemenea atrocități crime. Considerăm că prin aceste afirmații, realizatorul emisiunii nu a făcut distincția între opinii și fapte, publicul telespectator fiind astfel indus în eroare de către acesta.

Art. 64

(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

b)    Informarea cu privire la un fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și prezentată în mod impartial și cu bună credință.

Subiectul autonomiei Ținutului Secuiesc este în mod indubitabil un subiect de interes public. Cu toate acestea, pe parcursul emisiunii, realizatorul nu a prezentat nici o informație cu privire la proiectul de lege aflat în dezbatere, ci s-a mărginit la a prezenta o serie de eventuale consecințe ale acestuia: s-a vorbit despre masacru, despre un măcel la care ar urma să fie supuși românii, a vorbit despre viitoarea existență a unor gropi comune etc. Realizatorul emisiunii nu a explicat care este legătura cauzală între acest proiect de lege și aceste consecințe alarmiste. Prin urmare, considerăm că intenția realizatorului nu a fost să-și informeze în mod corect telespectatorii, ci să le inducă un sentiment de panică și de teamă față de minoritatea maghiară. De asemenea, considerăm că informarea cu privire la chestiunea autonomiei Ținutului Secuiesc nu s-a făcut cu bună credință și imparțialitate.

Art. 66

(1)  În programele de știri și dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, social sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii:

a) Asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

În cadrul emisiunii sesizate nu au fost prezentate date cu privire la prevederile proiectului de lege aflat în dezbatere publică și nu a existat nici o intenție de se prezenta în vreun fel opiniile inițiatorilor lui. Singurul aspect luat în discuție a fost cel legat de potențialul pericol pe care l-ar reprezenta acest proiect de lege, fără a se explica legătura cauzală dintre pericolul enunțat și proiectul de lege pus în dezbatere.

b)    evitarea oricăror forme de discriminare.

Pe tot parcursul emisiunii, minoritatea maghiară a fost prezentată ca fiind un pericol la adresa etnicilor români. Se poate înțelege din modul în care a fost zugrăvită de către realizatorul acesteia că toți maghiarii din România ar nutri sentimente de ură față de români și că intenționează să comită crime în masa în județele în care sunt majoritari. (Este ca și cum ai pune niște căprioare în cușca leului). Considerăm, de asemenea că, prin intermediul acestei emisiuni, realizatorul ei supune întreaga minoritate maghiară unui tratament injust și degradant, fapt sancționat și de către Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Art. 70

În cadrul programelor de știri și dezbateri care abordează problemă de interes public privind minoritățile etnice, religioase sau sexuale se va present și un punct de vedere al acestora.

Pe parcursul întregii emisiuni, realizatorul nu a prezentat și opinia reprezentanților politici ai minorității maghiare, deși această problematică este de interes public pentru această minoritate.

 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a fost sesizat deoarece s-au încălcat mai multe articole ale Ordonanței nr. 137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare:

Art. 2, alineatul 4:

Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități atrage răspunderea contravențională conform prezentei ordonanțe, dacă nu intra sub incidenta legii penale.

Pe tot parcursul emisiunii, minoritatea maghiară a fost prezentată ca fiind un veritabil pericol atât la adresa etnicilor români, cât și la adresa statului roman în general. Se poate înțelege din modul în care a fost zugrăvită minoritatea maghiară de către realizatorul acesteia că toți maghiarii din România ar nutri sentimente de ură față de români și că intenționează să comită crime în masa în județele în care sunt majoritari. (Este ca și cum ai pune niște căprioare în cușca leului). Acest lucru reprezintă o generalizare și considerăm, de aceea că, prin intermediul acestei emisiuni, realizatorul ei supune întreaga minoritate maghiară unui tratament injust și degradant. 

Art. 15. Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intra sub incidența legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naționalist-sovină, de instigare la ura rasială sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia.

Tema principală de discuție a fragmentului de emisiune incriminat, este legată de proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc, proiect aflat în dezbatere publică. Deși acest subiect este de interes public, realizatorul emisiunii a omis să-și informeze telespectatorii cu privire la conținutul acestuia, ci s-a mărginit să formuleze ipoteze alarmiste cu privire la amenințarea pe care ar reprezenta-o aprobarea acestuia. Astfel, a vorbit despre faptul că maghiarii ar urma să-i măcelărească pe românii din județele Harghita, Covasna și Mureș. Aceste ipoteze nu au fost dublate de fapte concrete: realizatorul emisiunii nu a prezentat modul în care aprobarea legii privind autonomia teritorială a județelor Harghita, Covasna și Mureș ar duce la apariția unor asemenea fenomene. Asemenea afirmații, cum sunt cele prezentate mai sus au caracter de propagandă nationalist-șovină prin faptul că îi prezintă pe maghiari ca fiind un veritabil pericol la adresa românilor. De asemenea, emisiunea are potențialul de a crea o atmosferă de intimidare, ostilă, degradantă și umilitoare la adresa minorității maghiare, fapt care are de asemenea potențialul de a-i instiga pe telespectatorii emisiunii la ură națională împotriva etnicilor maghiari.

Vă vom ține la curent cu deciziile pe care le vor lua cele doua instituții publice.

 

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public.

Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG in Romania (www.fondong.fdsc.ro) și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2015 – iunie 2015). 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesațiwww.eeagrants.org

Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.

This article has 5 comments

  1. La scoala avem disciplina Educatie civica, incepand din clasa a III-a…Se vede ca acesti indivizi nu au invatat lectia . .. Copiii invata ca toti cetatenii Romaniei sunt egali in drepturi. Si apar aceste emisiuni jalnice in care nu numai ca se incalca aceste legi enumerate mai sus, dar care dezinformeaza cetatenii si instiga la ura interetnica permanent. Acesti oameni ar trebui sa ocupe prin concurs aceste posturi… cand vorbesc despre minoritati sa invete lectia, sa prezinte cel putin informatii din trei surse diferite. Ce sa invete cei care se uita la asemenea productii? Ar trebui ca cetatenii maghiari sa faca plangeri penale impotriva lor… Eu ma straduiesc de multi ani sa fac educatie interetnica . Lor cine le da dreptul sa insulte pe oricine cu atata tupeu?

  2. N-am cuvinte sa-mi exrim indignarea? mirarea? dezamagirea? citind acest articol, si altele despre emisiuni, scrieri “grijulii” si “binevoitoare”. La oricare TV s-ar fi putut transmite asemenea mizerii, dar la B1 ma mira mai putin. Cum e protectorul, asa si realizatorul! Sunt de etnie maghiara, radacinile familiei mele se trag din Harghita si Covasna eu sunt deja a doua generatie nascuta în Tara Bârsei. Convietuirea interetnica e buna, pâna la momentul în care asemenea realizatori de emisiuni ratate atâta. Sper ca legile exista si vor fi aplicate si va simti rigorile “statului de drep” unde “justitia e independenta”!

  3. Cum ar fi ca ActiveWatch sa se sesizeze si atunci cand UDMR sau alte organizarii sovine fac declaratii antiromanesti? Cum ar fi ca cei de la ActiveWatch sa ia citate si din Constitutie: Art.1 alin 1:
    “Statul roman
    (1) Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil” iar texte si idei de genul autonomiei pe criteria etnice nu sunt altceva decat atacuri directe la acest Constitutia Romaniei!

  4. Ce cautati voi in Romania?!, Un bozgor finantat de alt bozgor, acopera alt bozgor, care i-a apararea unui bozgor obraznic.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.