Un jurnalist din redacţia TVR Timişoara apelează la legea avertizorului de integritate pentru a semnala abuzurile, ilegalităţile şi prăduirea instituţiei. Citiți, în cele ce urmează, avertizarea jurnalistului Cosmin Țîntă. 

„Avertizare în interes public

 

Cf. art. 3 lit. a) din Legea 571/2004,  subsemnatul Cosmin Ţîntă, redactor-prezentator la studioul TVR Timişoara, formulez următoarea sesizare privind „fapte care presupun o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transpareţei”.

Subsemnatul am făcut sesizări la conducerea SRTV, adresate Președintelui-Director General, înregistrate sub nr.2271/16.11.2012 și nr.2343/27.11.2012, aceasta din urmă în baza legii nr. 544/2001 a accesului la informația de interes public. Lipsa răspunsurilor, cumulată cu ignorarea altor sesizări interne, mă determină să apelez la prevederile legii nr. 571/2004. Menţionez că am încercat să protejez imaginea şi prestigiul TVR, utilizând toate căile interne de sesizare și avertizare. Singurul lucru cu care m-am ales a fost o notare sub aşteptări la o evaluare de care depinde situația mea în procesul de restructurare și de concediere, inițiată de actuala conducere a SRTV. Niciunui aspect din cele sesizate de mine nu i s-a dat răspuns și curs, ceea ce este în înțelesul legii o încălcare a accesului la informații și a transparenței instituționale.

 

1. Avertizez public faptul că in SRTV este încălcat sistematic dreptul la petiție al salariaților, prin ignorarea sesizărilor şi solicitărilor, cărora nu li se răspunde, așa cum a fost cazul meu. Deşi prin obligaţiile care îi revin, Preşedintele-Director General al SRTv trebuie să soluţioneze sesizări, acesta nu le răspunde nici formal, nici informal. Nici invocarea Legii 544/2001 n-a determinat ieșirea din muțenie a conducerii instituției.

 

2. Având în vedere conţinutul sesizărilor şi solicitării adresate conducerii SRTv, avertizez public în legătură cu practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor în Televiziunea Română.

 

Sesizasem situaţii grave, de natură să îmi ştirbească independenţa profesională şi să îmi lezeze drepturile. Acestea au mers de la reducere salarială la acte de intimidare, la sancţionare abuzivă, evaluare neobiectivă sau marginalizare profesională, cu accente de cenzură. Pentru sancţionare m-am adresat instanței de la care am primit, la începutul acestui an, o sentință definitivă şi irevocabilă, care dovedea că fusesem sancţionat pe nedrept de către o comisie de disciplină din TVR. Reclamând abuzul, am cerut luni în şir către conducerea superioară a TVR anchetarea condiţiilor şi contextului în care fusesem sancţionat. Menţionez că în spatele sancţionării şi implicit

a abuzului se aflau trei membri ai Comitetului Director din TVR Timişoara (printre care Coordonatorul de atunci al Studioului, Dite Dinesz şi Redactorul Şef Programe, Florin Mihoc) şi un membru al Consiliului de Administraţie al Televiziunii, Raico Cornea. Ancheta solicitată nu a avut loc.

 

Întreg filmul sancţionării apăruse după ce am sesizat conducerea de atunci a studioului asupra unei relaţii plătite între redactorul-şef programe şi administraţia locală timişoreană, de natură să afecteze informarea corectă a opiniei publice. După sancţionare am fost eliminat complet de la moderarea de emisiuni. Deşi experienţa mă recomanda şi am solicitat să moderez din nou, nu mi s-a mai permis acest lucru.

 

3. Sesizările mele către PDG al SRTV au vizat de asemenea mai multe aspecte legate de activitatea internă a studioului TVR Timişoara care încalcă principiile bunei administrări, economicităţii si transparenţei şi subliniază un tratament discriminatoriu al salariaților. Avertizez public asupra acestor practici!

 

Am sesizat majorarea, substanţială şi greu de explicat pentru situaţia TVR, a veniturilor salariale anuale ale fostei coordonatoare de studio; întrucât în declaraţia de avere a membrului CA Raico Cornea, de pe site-ul TVR apar fluctuaţii ale veniturilor salariale anuale, am cerut lămuriri; am sesizat angajarea soţiei membrului în Consiliul de Administraţie menţionat mai sus în studioul timişorean printr-un concurs cu candidat unic (pe o fișă de post suspectă de a fi fost adaptată la CV); angajarea în condiţii obscure a  unei moderatoare din afara Televiziunii Române (şi implicit plata unui salariu în plus) în condiţiile în care exista acoperire de personal pe activităţile pe care avea să le presteze; existenţa unor angajaţi cu firme care au specific de activitate apropiat muncii în televiziune (lucru interzis) din care au fost propulsaţi viitori angajaţi ai TVR… ; relaţii de subordonare profesională între soţ şi soţie… Menţionez că persoana care coordona studioul ( aceeaşi care a gestionat scăderea salariului meu şi care s-a ales cu măriri de salariu) gestiona bugetul studioului TVR Timişoara, care include şi salariile. Niciun răspuns, nicio măsură- conducerea SRTV nu pare dispusă la elucidarea acestor aspecte, deși invocă necesitatea corectitudinii în administrarea banului public.

 

 4. Denunț public întreg procesul de evaluare care va trimite în șomaj aproape 900 de salariați, proces grevat de proceduri dubioase, unele chiar ilegale, așa cum a sesizat și Sindicatul pentru Unitatea Salariaților din SRTV în contestația depusă la conducerea SRTV privind respectarea legalității, a transparenței și a corectitudinii procesului de evaluare, precum și în acțiunea depusă la instanțele bucureștene.

 

Din acest proces au fost exceptați, pe criterii necunoscute și netransparente, anumiți angajați sau anumite funcții. Nu este vorba de categoriile prevăzute de lege (concedii de maternitate, medicale, detașări, pensionări etc.), ci de categorii pentru care nu există suport legal. Am sesizat conducerea SRTV asupra faptului că a fost exceptat de la notificare și evaluare angajatul Raico Cornea, temporar membru al Consiliului de Administrație al SRTV. Acest lucru poate fi considerat un act administrativ care servește interese de grup.  Mai mult, este suspect de conflict de interese faptul că în Consiliul de Administraţie domnul Cornea a votat „pentru” declanşarea procesului, iar în urma votului au rezultat documente care îl feresc de o eventuală concediere. Nu am primit niciun răspuns la cele sesizate, deşi am făcut apel şi la prevederile legii 544.

 

5. Avertizez public asupra riscului crescut de partizanat politic în exercitarea prerogativelor de conducere, în condițiile în care chiar la conducerea superioară a SRTV se află un membru al unui partid politic, care nu s-a remarcat prin competențe specifice în audio-vizual și nici în zona de management. Punctajele de evaluare publicate recent pe site-ul intern al TVR arată o inflație de șefi care, departe de a fi sancționați pentru lipsa de performanță managerială care au adus Televiziunea Română în colaps economic, sunt supraevaluați.

 

Televiziunea Română trebuie să fie un etalon de presă, nu un teren de joacă pentru politicieni şi grupuri interne şi externe de interese. Televiziunea Română trebuie să funcţioneze fără piedici pentru cetăţenii plătitori de taxă şi să le servească aşteptările, iar nu interesele politicienilor şi mafiilor interne clădite cu ajutorul acestora!

Solicit ca în urma avertizării publice, potrivit  art. 11 din Legea nr. 571/2004, SRTV să ia act de neregulile semnalate și să se conformeze prevederilor legii.

Timişoara                            

Cosmin Ţîntă

20.12.2012”

 

DISCLAIMER:

Conţinutul acestei rubrici nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a organizației ActiveWatch. Așteptăm articolele dumneavoastră. Aveți responsabilitatea să verificați informațiile pe care le publicați și să respectați valorile și misiunea ActiveWatch.

This article has 1 comment

  1. Ceausescu putea fi skimbat din 1986. OLTEANU DANUT din Comanesti Bc.0767846935.D-zeu iti da dar nu-ti baga-n traista.Contactati-l pe dl.ing.Virgil Ilie de la Regionala CFR Timisoara Caltori. 072236….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.