SĂRBĂTOARE ŞI VREMURI TULBURI

Prieteni, uitaţi-vă bine în calendar.

Pentru noi, cei ‚de rând’, se apropie o vreme de odihnă şi sărbătoare. Pentru politicieni, şi mai ales pentru slugile lor birocratice (că doar n-o să se agite înşişi domnii senatori sau deputaţi chiar de Crăciun!), vine un timp strategic. Sunt două astfel de perioade în an. Spre exemplu, în miezul verii, în vacanţă, e vremea perfectă pentru promovarea deciziilor controversate. Kelemen Hunor a profitat de ea anul acesta, şi a semnat o odioasă descărcare de sarcină arheologică pentru masivul Cârnic, faptă pe care n-a mai ştiut pe urmă cum s-o nege, sau măcar s-o minimalizeze.

Pariez că undeva între Crăciun şi Revelion, când românii vor alerga dintr-o parte într-alta ca să-şi aranjeze ultimele probleme ale anului, ne ‚paşte’ o altă enormitate, şi mai mare (asta dacă acceptaţi că ‚enorm’ poate fi folosit la comparativ). Dacă avem noroc, va fi doar un raport al Comitetului de Analiză Tehnică al Ministerului Mediului; dacă, în schimb, se încearcă un act de mare forţă, ne putem aştepta chiar un aviz de mediu, pentru Proiectul Roşia Montană, din partea Ministrului Borbely – deşi, la gradul imens de notorietate pe care îl are problema şi la procentul foarte important de opoziţie din partea românilor, ar fi nebunie curată.

CÂTEVA TONE DE HÂRTII

Am „aruncat un ochi” peste documentaţia prezentă pe site-ul ministerial. Iar expresia pe care tocmai am folosit-o e totodată greşită şi lucidă: pe de o parte, am citit vreme de câteva zile, foarte atent, multe lucruri care se găsesc acolo, deci a fost, subiectiv vorbind, ceva deloc grăbit sau superficial; pe de altă parte, însă, documentaţia e imensă: numai la nivelul soluţiilor prezentate de RMGC la dificultăţile semnalate în timpul dezbaterilor publice, textul şi anexele ajung la 91 de ‚volume’. Aşadar, obiectiv vorbind, deşi m-am cam uitat, aşa, „prin sondaj” cam peste tot, s-ar putea spune că doar am zgâriat suprafaţa…

Câteva prime observaţii: 1. E interesant chiar faptul că au existat atât de multe remarci negative şi critici, încât compania a trebuit să elaboreze menţionata cantitate de texte-de-răspuns. Mare putere de influenţare a oamenilor trebuie să aibă Soros ăsta (cel despre care ni se spune că ar sta în spatele fiecărui ong ecologist şi al fiecărui opozant al proiectului), ca să inventeze/ impună atâtea aspecte periculoase sau dăunătoare ale proiectului; 2. Una din ideile obsedante ale auto-promovării canadienilor e, în ultima vreme, tocmai că nu au ezitat să răspundă fiecărei interogaţii, fiecărei întâmpinări. Compania e, cu alte cuvinte, un model de transparenţă şi solicitudine. „România întreabă, RMGC răspunde”. Mda, efortul ar fi fost impresionant, dacă nu era obligatoriu de îndeplinit. Dacă-i musai, cu plăcere. Întrebarea rămâne: de ce a fost musai? 3. Păi, fiindcă datoria Ministerului ar fi să refuze acordul de mediu, chiar şi dacă una singură, doar, dintre marile dileme legate de proiect ar rămâne fără răspuns.

[Ca să nu trec mai departe lăsându-vă în ceaţă, iată unele dintre întrebările pe care proiectul le suscită firesc ● cum va putea fi gestionată (transportată, utilizată, neutralizată în vederea atingerii concentraţiei planificate pentru iazul de decantare cu 215.000.000 tone de steril) în condiţii de absolută siguranţă cantitatea de 13.000 tone de cianură de sodiu (circa 40 de miliarde de doze letale pentru un adult) anual? ● cum vor fi protejate monumentele istorice din localitate în condiţiile ‚puşcării’ a 10 tone de explozibil zilnic, vreme de… 17 ani? ● cum se va rezolva situaţia juridică a acelor terenuri care ar trebui să intre în perimetrul de exploatare, dar pe care proprietarii refuză să le vândă sau concesioneze? etc. etc.]

STILUL E OMUL, IAR OMUL IA DECIZII

Ei bine, dată fiind vastitatea documentaţiei, fireşte că nu voi putea, şi nici n-am de gând să vă vorbesc despre tematica ei şi/ sau despre validitatea soluţiilor propuse. Fiind, însă, lingvist şi semiotician ‚de meserie’, cred că stilul şi atitudinea verbală a unui (ansamblu de) document(e) poate spune multe. Mai ales dacă sunt… constante în interiorul unui grup foarte mare de texte care vorbesc despre lucruri foarte diferite, ele ne pot ajuta să înţelegem cu destulă claritate despre ce e vorba, în ansamblu.

Caracterizarea cea mai simplă pe care aş putea-o face acestor documente e că ele mimează corectitudinea şi imparţialitatea ‘politică’ pe care ar trebui să o aibă intervenţiile, vezi bine, “obiective” ale unui/ unor colectiv(e) de specialişti. Pe mine, însă, atât lecturile teoretice cât şi experienţa analitică m-au învăţat că aşa-zisul ‘grad zero al scriiturii’, cu alte cuvinte un discurs strict tehnic, descriind riguros realităţile aşa cum sunt, pur şi simplu nu există. Mai mult, cred că dorinţa noastră naivă şi oarbă de a găsi un adevăr spus absolut pe şleau, fără prejudecăţi şi cointenţii, fără poziţionări partinice, ne face plauzibile victime ale manipulării. Mai simplu spus, ne face foarte, foarte fraieri.

Am să discut doar ‘luările-de-cuvânt’ a două instanţe de discurs, cu precizarea că lucrurile stilistico-retoric-vizibile aici sunt valabile peste tot.

LINE BUBUITURI ŞI AMENINŢĂRI

Prima dintre aceste instanţe e chiar RMGC-ul: în cantitatea enormă de documente elaborate de companie se împletesc mai mereu tentativa disperată de a ‘coafa’ retoric aspecte foarte negative, şi agresivitatea prost ascunsă faţă de opozanţii proiectului.

Astfel, la o întrebare privitoare la efectul vibraţiilor cauzate de explozii asupra clădirilor din Roşia, găsim drept răspuns, printre multe date tehnice, următoarele paragrafe, dintre care primul e pus în italice de către autori: “Atunci când puşcările miniere sunt executate corespunzător, un observator extern va putea vedea ridicarea şi coborârea terenului în mod asemănător cu frontul unei unde, ca şi cum cineva ar transmite o oscilaţie lină într-un covor aşezat pe podea. Pe măsură ce unda se deplasează, serii de explozii multiple de intensităţi mici vor propaga unda de sfărâmare a rocilor. // În concluzie, tehnologiile speciale utilizate (pe zone) nu vor produce efecte negative asupra construcţiilor din comuna Roşia Montană, dar datorită stării de uzură şi fără intervenţii rapide din partea organelor abilitate aceste construcţii, vor deveni irecuperabile”.

Mai trebuie să comentez? În ce priveşte exploziile ‘line’, mă mulţumesc să vă trimit la un clip extrem de inspirat; în ce priveşte apariţia unui pasaj cvasi-lacrimogen despre soarta monumentelor istorice dacă nu începe fix-şi-numai proiectul RMGC, iată un link.

Mai departe, atunci când diverşi cetăţeni care deţin teren în Roşia sau Corna întreabă cum va proceda, legal vorbind, RMGC pentru a lua în posesie proprietăţile lor, răspunsul vine în termeni ‘juridici’, teoretic neutri – în realitate foarte agresivi: se înşiră modalităţile prin care compania poate obţine pământul (cumpărându-l cu bani, oferind în schimb o relocare, concesionându-l etc.), cu insistenţă asupra posibilităţii ca, în ultimă instanţă, cei care refuză plecarea să fie expropriaţi (sublinierile care urmează aparţin autorului): “… art. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 139/02.06.1994 prevede că ‘exproprierea de imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică’ iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează că ‘sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile’.”

Cu alte cuvinte, se ignoră voit faptul că o companie privată cum e RMGC nu ar avea nici o şansă, într-un climat politic şi democratic normal, să pretindă ca afacerea proprie, de pe urma căreia Statul român obţine 4% redevenţe şi cota-parte cuvenită unei participaţii reale de sub 0,1% (vezi, în acest sens, studiul întocmit la ASE Bucureşti), să fie declarată lucrare de utilitate publică. În acelaşi timp, însă, se sugerează fără ezitare ideea că, dacă proiectul de modificare a Legii Minelor iniţiat de senatorii Greblă şi Ruşeţ va trece de Parlament, dreptul la proprietate al roşienilor şi cornenilor va fi spulberat, iar RMGC va putea în sfârşit să îşi învingă net, fără drept de apel, inamicii cei mai importanţi – adică pe cei care mai ‘rezistă’ în cele două localităţi.

COLABORAŢIONISM PRE-DECIZIONAL

Dacă, însă, ne puteam aştepta de la titularul proiectului să aibă o abordare care, sub masca limbajului ‘tehnic’, să fie ultra-partinică, cu totul altceva s-ar fi cerut din partea CAT (Comitetul de analiză tehnică al Ministerului Mediului) însuşi. Or, într-un document intitulat Proces verbal de verificare a amplasamentului, document semnat de chiar preşedintele CAT, se vorbeşte la un moment dat, destul de succint, despre impactul asupra populaţiei. Nu se spune nici un cuvânt despre efectele… psiho- şi socio-logice (şi nu ne putem supăra, nu era locul unei astfel de evaluări aici), ci doar despre faptul brut al strămutării. Ei bine, după ce ni se enumeră posibilităţile oferite de companie (cartierul din Alba-Iulia, o locaţie în Gura Roşie, obţinerea de bani pe proprietăţi după care oamenii se descurcă pe cont propriu), urmează următoarea halucinantă frază: “Mai există un număr de proprietari care nu au optat încă pentru nici una din variantele propuse de titularul de proiect.”

Încă? Nu au optat “încă”? Da, e adevărat că membrii CAT au refuzat sistematic să se întâlnească la Roşia cu opozanţii proiectului; dar tot trebuie să fi aflat că e vorba despre proprietari care, vorba lui Eugen David, vor trebui scoşi ‘cu armata’ de pe terenurile lor. Cu alte cuvinte, un impediment legal major e prezentat ca şi când ar fi vorba despre nehotărârea unor adolescente privitor la ce culoare de ‘ginşi’ să-şi aleagă.
Fapt este că, atâta vreme cât RMGC nu deţine toate terenurile implicate în exploatare, Ministerul Mediului şi, implicit, CAT ar fi trebuit să refuze orice discuţie cu titularul acestuia. Dacă eu, Cornel Vîlcu, aş cere o autorizaţie de mediu pentru o casă pe care vreau să o fac pe pământul vecinului, oare ce mi-ar răspunde autorităţile?

CÂTEVA CONCLUZII

În condiţiile date, mie mi-e destul de clar în ce direcţie se îndreaptă această ‘analiză’ făcută de CAT. Ca să fiu sincer, lucrurile mi-erau limpezi din momentul în care ministrul Borbely, probabil în bună înţelegere cu RMGC, a început să reducă uriaşa problematică de mediu a Roşiei, cu multiplele şi gravele ei aspecte, la… concentraţia în ppm a cianurii în iazul de decantare. E exact tipul de discurs prin care te poţi preface nu doar interesat de chestiune, ci chiar foarte dur: “Am fost în Suedia şi am văzut…” sau “le-am cerut să reducă cianura sub nivelul specificat de Comisia Europeană” sunt texte care sună bine la urechea celui puţin informat.

Oricum am lua-o, însă, sunt texte – şi, adesea, textele vorbesc nu doar prin ceea ce spun, ci şi, sau poate mai ales, prin modul cum spun.

Opinia mea e că atât CAT cât şi Ministrul Mediului s-au antepronunţat implicit:

 

Conținutul acestei rubrici nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a organizației ActiveWatch. Așteptăm articolele dumneavoastră. Aveți responsabilitatea să verificați informațiile pe care le publicați și să respectați valorile și misiunea ActiveWatch.

This article has 28 comments

 1. Ce nu e clar?
  Cianura si otravurile NU POT FI NEUTRALIZATE.

  Au acolo ceva statii de epurare de ochii lumii dar care in mare nu fac nimic.
  Nu trebuie sa fii Einstein sa intelegi ce va urma.

  Ploi acide, pamint sterp, boli etc.

  Cianura intra in apa freatica (nu au cum sa evite asta) si se mai si evapora (27C si cianura e in aer)…iar o chestie pe care n-o pot evita.
  Restul cu tepele financiare sau altele, in opinia mea intra intr-un plan secund.
  E practic biletul Romaniei spre lumea a 3-a.
  Oficial Romania isi va lua adio de la visul european si va opta pentru clubul statelor din lumea a 3-a.

  Nu crezi? No problem.
  Ai aici un film cu alti “romani” de pe alte meridiane.
  http://youtu.be/anmmpAhD3Ig

 2. acea analiza a CAT trebuie facuta in conditiile tehnice, in conditiile impuse de lege, sa se verifice respectarea normelor de mediu, care, pentru minerit in UE, sunt cele mai stricte din lume. Asa ca da, e clar in ce directie se indreapta, dar nu pentru ca ar fi intreaga lume platita, ci pentru ca proiectul respecta aceasta legislatie in totalitate. Adica, pentru ce exista daca nu pentru asta? Oricum ma distreaza cum prezentati participatia de 0,1% cand este clar ca participatia statului e de 20% si e la fel de clar ca nu are cum sa mai scada sub aceasta valoare, indiferent cate majorari de capital o sa mai faca, pentru ca s-a introdus o clauza care spune ca nu mai poate sa scada. In rest sunt pur speculatii. Iar legea nu functioneaza dupa speculatii domnule Valcu.

 3. @Al nu trebuie sa fii Einstein sa intelegi ca cianurile se pot neutraliza. Nu de alta, dar asta se face in multe locuri din lume, prin neutralizare se ajunge la concentratia aia scazuta ceruta de normele europene si respectata de exploatarile miniere care exista in UE si care va fi la Rosia Montana. Bine, trebuie sa ai cunostinte avansate ca sa intelegi exact cum, dar dumneata speculezi. In rest, oficial Romania isi va lua biletul de tara cu cea mai mare productie de aur din Europa, depasind pe Suedia, care va ajunge de pe 2 pe 3 si pe Finlanda care va ajunge de pe 1 pe 2. Iar astea nu sunt in niciun caz tari de lumea a 3-a

 4. Nu consider ca odioasa sarcina de descarcare arheologica, in conditiile in care RMGC a finantat cea mai mare cercetare arheologica intreprinsa vreodata in Romania, prin care s-a putut estima la adevarata valoare, patrimoniul din zona, pe care aceeasi companie doreste sa-l restaureze si conserve.

 5. @ Călin: mulţumesc de completare, care era importantă: România nu doar că va avea cea mai mare producţie de aur din Europa, ci şi onoarea de a fi singura ţară din lumea întreagă care renunţă la peste 90 la sută din profit pe gratis. 🙂

  @ Anda: recunosc spăşit că acest concept, de protejare a patrimoniului prin descărcarea de sarcină arheologică 🙂 este foarte original, poate chiar unic pe mapamond; poate că domnul Kelemen ar trebui să-l înregistreze la Oficiul de mărci. Ca eficienţă, însă, cred că ar fi echivalent cu, să zicem, dezinfectarea saloanelor de spital, acolo unde nu sunt bani de spirt, detergent şi alte alea, cu aruncătorul de flăcări.

  În rest, îmi exprim încă o dată cuvenita recunoştinţă faţă de PR (postac relations)-ul rmgc, şi mă văd nevoit să recunosc că, iată, măcar în acest domeniu tot au creat câteva locuri de muncă.

 6. Partidul de cacanari PDL trebuie scos urgent de pe scena politica,deoarece otraveste climatul social din Romania. Romani sa facem un efort sa dispara acest partid marsav ,manipulator si corupt de pe scena politica.

 7. Se pare ca activistii RMGB au invadat internetul. Dragi cetateni cinstiti ai acestei tari eu zic sa le facem viata “usoara” si sa le punem in lumina adevarata fata de tradatori de tara. Poate facem si un top cu numele sau pseudonumele lor deoarece ma indoiesc de autenticitatea numelor lor. Astfel de viermi nu au de obicei onoare.

 8. Pai descarcarea arheologica a evnit dupa ce rmgc a investit foarte mult in arheologie si a angajat multi arheologi ca sa se termine cercetarile in zona. In momentul de fata ele sunt gata de mlta vreme, probabil multe artifacte puteau sa fie deja reabilitate daca proiectul ar fi inceput

 9. Care este numar acela mare de opozanti? Statistici adevarate, concrete doresc! Aberatiile astea scoase din burta poate prostesc romanul de rand dar eu iti zic sigur ca nu toti is asa de prosti asa ca mai calmati-va cu minciunile! Petitionarii au semnat de dragul de a participa si ei la ceva mare sau pt ca li s-a bagat pe gat. Daca stiu macar 15% din ei despre ce e vorba, eu va pup talpile!

 10. @Vali: bai dezertorule, daca tot ti-ai tradat tara, de ce nu taci din gura:
  “descarcarea arheologica a venit dupa ce rmgc a investit foarte mult in arheologie” -cata nesimtire si nerusinare, RMGC nu a investit nimic, a fost obligat, doar obtinerea tuturor avizelor (inclusiv cel de descarcare de sarcina arheologica) este necesara pentru avizarea Studiului de fezabilitate si apoi pentru demararea exploatarii !!
  -ce sa zic, daca tot suntem in spiritul sarbatorilor, vreau sa le urez tuturor sustinatorilor RMGC, daca tot isi doresc asa de mult aurul ala, indiferent de consecinte, SA AIBE PARTE DE EL !, dar in forma unor tepe de aur, pe care cu siguranta le-ar fi pregatit special pentru ei Tepes …

 11. @Mihaita: tu si ceilalti simpatizanti RMGC, cum sunteti voi mincinosii aia care arata spre alti mincinosi, ha, ha… si daca tot faci pe sincerul si m-ai luat cu “participarea pt ca li s-a bagat pe gat” poti sa-mi zici si mie Mihaita sincerule, cat e salariul / comisionul sustinerii RMGC, pentru cati galbeni v-ati vandut ??

 12. Cornelule, faci o treaba grozava si ai tot sprijinul meu! Mai ales dupa ce-am citit despre Gabriel Res. pe internet. Nu vreau sa ma implic foarte mult fiindca ma enervez, mai ales cand vad ce posteaza unii…amu, democratie, democratie, dar chiar pentru tata lumea??? Nici nu vreau sa aud ca Transilvania ajunge ca zonele miniere din W. Virginia, unde relieful arata socant si este distrus complet. Bafta si-ti tin pumnii!

 13. @Renard trebuiau sa faca cercetare arheologica acolo ca sa obtina avizul, conform legii. Dar au facut cea mai mare cercetare arheologica din tara noastra de pana acum. Deci, care e problema? Te deranjeaza ca au cheltuit mai mult decat ar fi putut? Te deranjeaza ca s-au scos la lumina vestigii uitate sub pamant? Sau te deranjeaza ca nu a platit statul?

 14. @Nicolae Pop da, am notiunea de onoare. De asemenea eu am notiunea de diferente de opinie. Dumneata o ai?

 15. @cornel vilcu de ce insistati sa vorbiti in necunostinta de cauza? de unde ati scos ca dam 90% din profit? ca primim peste jumatate. Numai participatia e de 20%, numai de pe aia luam mai mult decat ai spus tu. De ce minti cu buna stiinta? De ce faci asta vorbind despre incorectitudine? Spus foarte simplu, nu e corect. Dar as mai avea o completare la acel comentariu al dumitale. Finlanda nu are nici redeventa, nici participatie la compania care extrage, ei primesc doar taxe si impozite. Dar poate pentru ca ei pot sa faca DIFERENTA intre bugetul de stat si economie. Poate ar fi cazul sa mergeti la ei in tara sa le spuneti ce fraieri sunt. Desi sunt convins ca nu o sa va creada

 16. Aaaa, Călin, mă iei cu şlagărul cel cu 56%, carevasăzică. Foarte amuzant. Cu scuzele de rigoare pentru cei care cunosc aceste amănunte, le voi repeta:

  Pe de o parte, redevenţa e de 4% şi e, din punctul de vedere oficial-declarat al RMGC, ne-renegociabilă.

  Participaţia românească la ‘afacere’ este, actualmente, de 19,3%. Aceasta, pe hârtie. În realitate, datorită faptului că România s-a îndatorat, prin Minvest Deva, cu prilejul fiecărei majorări de capital (937.911,83 USD în 2004; 39.131.420,66 USD în 2009), şi va trebui să returneze împrumutul în momentul apariţiei primelor beneficii, participaţia ‘de fapt’ a statului a fost evaluată de către experţii Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti la 0,02%. Datorită necesităţii de a returna aceşti bani către Gabriel Jersey, România ar încasa, efectiv, primele dividende în al 12-lea an de la declanşarea propriu-zisă a exploatării. În plus, orice alte metale/ alte resurse conţinute în zăcământ vor putea fi exploatate fără a da socoteală de cantităţi şi profit, în ciuda faptului că, în evaluarea celor mai importanţi experţi geologi care au lucrat de-a lungul timpului la Roşia Montană, valoarea acestora o depăşeşte net pe cea a aurului şi argintului.

  Fiindcă nu e corect să facem o simplă adunare 4% + 0,02% (ar însemna să punem laolaltă mere cu pere, primul procent rezultând din valoarea cantităţii efective de aur şi argint, iar celălalt din profitul companiei), am zis să fiu generos şi să spun: rămânem cu sub 10%. Dar, fiindcă ai fost vigilent şi m-ai prins (i-auzi: “minţiţi cu bună ştiinţă” 🙂 🙂 🙂 – cum le spui tu, Călinule, mai rar cineva!), no, ce-oi şti face? Am dat cititorilor cifrele pe bune.

  Nu te necăji; mai sfătuieşte-te cu şefii, or să-ţi spună ei ce să mai scrii.

 17. @cornel vilcu redeventa e de 4% din venituri, nu din profit. E o diferenta. Iar statul s-a imprumutat numai la ultima majorare, cea din 2009. Si s-a imprumutat fara dobanda. Daca se imprumuta de la o banca, trebuia sa plateasca acea suma plus dobanda.

  In plus, dupa ultima majorare de capital s-a introdus clauza care spune ca participatia statului NU poate sa mai scada, oricate majorari de capital se mai fac, asa ca procentajul acela de 0,02% e o fabulatie, participatia statului ramane la 19,3%. Dar pe langa asta, statul mai primeste in buget si taxe, impozite, accize, contributii, etc… Si nu, nu poti sa faci un calcul simplu de a+b+c, pentru ca, repet, redeventa e calculata pe venituri (nu pe profituri, cum e in unele tari, dintre cele care au redeventa) taxele si impozitele sunt si ele o suma compozita, doar dividendele le poti calcula simplu. Iar statul are de incasat mult mai mult decat s-a indatorat numai din dividende (repet, fara dobanda), fara sa mai adaugi redeventa (pe care o ia de la inceput) si fara sa mai adaugi taxele si impozitele (care variaza).

  Asa ca, domnule Vilcu, mintiti cu buna stiinta.

 18. @cornel vilcu era sa uit. despre celelalte metale /alte resurse. Nu are nicio logica ce spuneti, din nou. Pentru ca, statul fiind actionar, nu primeste dividende de pe profitul doar de pe aur sau argint, primeste dividende de pe profit. Taxe, impozite, etc nu primeste doar pentru activitatile pentru aur sau pentru profitul de pe aur, primeste pentru orice activitate. Iar redeventa cred ca este pentru orice resursa in Romania.

  Oricum dupa cativa ani de explorari si sute de milioane cheltuite in acest sens de catre RMGC, nu s-a gasit asa ceva. Sursa informatiei cu acele cantitati fabuloase de metale /alte resurse era o singura proba din anii ’60 si o singura proba din anii ’70. Nu trebuie sa ai doctorat in statistica sa iti dai seama ca o singura proba intr-un zacamant asa de mare nu are absolut nicio valoare, nu poti sa tragi nicio conlcuzie de pe baza asta. Dar si daca, sa prespupunem ca traim in lumea fanteziei, exista acele metale/ alte resurse, noi, prin statul roman TOT primim peste jumatate din profituri, poate mai mult poate mai putin, depinde de redeventa pentru celelalte metale /alte resurse imaginare, ca restul elementelor constitutive ale profitului statului sunt aceleasi. Si in continuare dumneata se pare ca nu reusesti sa faci diferenta intre bugetul de stat si economie.

 19. By the way, asta cu “sfatuieste-te cu sefii” e mai rasuflata decat aia cu cianura care se teleporteaza in toata europa

 20. @Călin:

  1.Da, treaba cu discutatul (vostru, al postăceilor) cu şefii e răsuflată, însă doar fiindcă de atâţia ani de zile, deja, comentaţi peste tot, sub aceleaşi nume (de fapt, mai întotdeauna, simple prenume), repetând aceleaşi… lozinci, n-am cum altfel să le spun, fiindcă sunt luate direct din paginile de publicitate/ self-promotion ale rmgc, exagerând, în consecinţă, dincolo de orice limită a bunului simţ profitul statului, numărul de locuri de muncă etc., şi minimalizând efectele asupra mediului, patrimoniului, societăţii locale etc.

  2. Despre redevenţă am spus exact ceea ce spui şi tu, deci nu te agita pe tema asta, nu vei convinge pe nimeni că nu ştiu ce vorbesc. Aţi reuşit, cu nebunia asta a voastră, să mă faceţi să citesc foarte atent sute de pagini – desigur, nu numai de-ale voastre, ci şi de-ale Academiei Române, ASE-ului bucureştean, ICOMOS etc. etc. – mă vei scuza dacă acord mai multă credibilitate acestor instituţii decât specialiştilor plătiţi cu bani spălaţi în apele calde ale Barbados-ului.

  3. De asemenea, am spus şi eu că ‘pe hârtie’, participaţia e de 19,3%. De obicei, în limba română, prin expresia pe care am folosit-o se înţelege: în acte, de formă etc. etc. Fireşte că nu erau nebuni cei de la RMGC să lase participaţia statului român să scadă, mai ales acum, când e participaţie la… cheltuieli, adică îndatorare suplimentară. Pe ‘real’, însă, vom încasa dividende după ce vom fi înapoiat împrumutul (a, să nu uit: partea cu ‘fără dobândă’ îmi frânge sufletul 🙂 ) – dacă situaţia de acum se menţine, cam la 12 ani după demararea proiectului. Iar dacă vor mai fi majorări de capital – practic niciodată. Fiindcă tot ai vorbit de lumea fanteziei, îmi pot imagina chiar o situaţie în care, dacă ‘desfăşurarea acţiunii’ continuă ca până acum, la final statul să rămână cu datorii la firma care i-a luat 96% din aur 🙂 :).

  4. Nu există nici un fel de alte resurse minerale la Roşia. Hi-hi. Dacă le-ar fi descoperit, rmgc-ul ne-ar fi atras atenţia, ca să nu ieşim în pierdere. Hi-hi-hi. Dacă vor exploata aceste alte resurse, barbadosian-canadienii ne vor spune în clar ce, cât şi cum. Hi-hi-hi-hi. Va fi, până la urmă, un lucru bun, fiindcă vom primi taxe şi dividende şi de aici. Hi-hi-hi-hi-hi.

  5. Închei în spiritul Crăciunului: ho, ho, ho, adică gata. Scrie în continuare ce vrei, Călinuţ, mai ales dacă eşti plătit pe cantitate va fi bine. Eu unul, cel puţin din subsolul acestui text, m-am retras. Îţi las terenul, am constatat de-a lungul timpului că nimeni nu vă poate discredita pe voi, postacii, mai eficient decât voi înşivă. So write, Forrest, write.

 21. @vilcu. 1. ia uite cum lupu’ striga lup cand ii dai intr-una cu exagerarile riscurilor si minimizarile profiturilor. Incorectitudinea 1.
  2. nu, tu ai alaturat redeventa si participatia aia, care initial era 0,1% in articol, pana sa dai comentariul ti-ai dat seama ca e prea mult, ai pus 0,02% dar tot cu mentiunea a fost calculat, nici tu nu stii ce sa mai pui de fiecare data. Deci nu stii despre ce vorbesti in acest domeniu. Incorectitudinea 2.
  3. m-am uitat pe site-ul RMGC si acolo estimarea era de dividende 600 de milioane de dolari la pretul din 2009. imprumutul era de cat? 30 si ceva de milioane de dolari ai spus tu. Cum naiba e nevoie de 12 ani sa platesti 30 de milioane de dolari din 600 de milioane care iti pe 16 ani? Si asta la pretul din 2009 al aurului, cand era mai mic! INCORECTITUDINEA 3. da’ asta-i mare de tot
  4. acolo nu ai avut ce sa spui asa ca ai dat-o ca la gradinita. Felicitari. Si foarte corect, ce pot sa spun.
  5. din nou ai incheiat cu referire la platit. Nici nu ma asteptam la altceva. Dar daca te plateste cineva la calitate, ar trebui sa isi ia banii inapoi. Chiar ar putea sa sune la OPC :))

 22. Catalin are drepetate. Doar citind ” forumistii” PR-ului RMGC, cine vrea sa inteleaga intelege diferenta intre speech-ul “politically correct” si intentiile mai mult decat incorecte. Partea cu ” nu au acceptat inca” e colosala: la prima vedere nu pare mare lucru dar arunca o lumina perfecta asupra intregului corp de maculatura RMGC, respectiv o multitudine de sofisme, toate concluziile par a fi corecte dar se insereaza jumatati de adevar sau lucruri false cu o seninatate totala, asa incat sa induca in eroare. Ca sa nu mai vorbil de aroganta incredibila.

 23. @calin: mai caline file din poveste, tu iti inchipui ca spui povesti la copii:
  – “Dar au facut cea mai mare cercetare arheologica din tara noastra de pana acum. Deci, care e problema? Te deranjeaza ca au cheltuit mai mult decat ar fi putut?”
  – i-auzi minunatie “au facut cea mai mare cercetare” cum o fi asta mai caline simpaticule, au cercetat si in afara zonei in care se va face exploatarea, =nu, deci au cercetat strict si chiar mai putin din suprafata pentru care s-a dat avizul de descarcare arheologica, nu au facut altceva decat obligatiunea de a obtine un aviz si atunci unde-i investitia/cheltuiala aia mai multa a voastra !!
  – si apoi chiar daca sa zicem, (recurgand la metoda matematica a reducerii la absurd) ar fi cheltuit mai mult pentru vestigii, cum zici tu, la ce folos daca nu se vor conserva, pentru ca in viziunea voastra conservarea se va face in carti de studii privind descoperirile arheologice, in muzee si reproduceri/machete, pe cand complexitatea acestor vestigii presupune conservarea in sit, in intreg ansamblu lor…
  -asa ca mai caline, daca tot esti bun de povesti, fa-te povestitor si-o sa scoti aur din povesti destul !

 24. @calin: “ca primim peste jumatate. Numai participatia e de 20%,”
  – cum o fi asta cu o participatie a statului de 19.3% si o redeventa de 4% -sa primim peste jumatate, n-am mai auzit, ce matematica o fi asta, mai caline, 100-19,3 tie iti da egal sau mai mult de 50 ?!
  -si in mod normal ar fi trebuit ca repartitia procentelor sa fie tocmai invers, adica majoritatea 80,7% sa aibe statul, pentru ca se vor exploata rezervele minerale nationale si care ar fi trebuit sa fie si strategice;
  -si apoi indiferent de procente, ca vad ca tot va laudati cu procentele astea enorme ale Romaniei, tu iti inchipui ca eu as putea sa accept o exploatare miniera la suprafata?, pentru niste aur, sa-mi distrugeti voi relieful, pentru ca prin asta harta geografica a Romaniei se va schimba pentru totdeauna -in loc de 4 munti, vom avea 4 cratere si un lac de cianura, sa-mi distrugeti istoria, distrugand vestigiile si patrimoniul si pitorescul zonei si implicit turismul, NU SE MERITA, nu multumesc!, luati-va voi procentele si sa vi le bagati undeva, nu de alta dar ca sa fiti si voi fericiti si impliniti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.