[pentru partea de documentare a textului de mai jos, adresăm mulţumiri Ştefaniei Simion, consilier juridic (pro bono) al Asociaţiei culturale “Alburnus Maior”, unul dintre cei mai vechi şi puternici militanţi ai mişcării Salvaţi Roşia Montana]

Legea specială dedicată proiectului Roşia Montana poate fi numită, fără teama de a greşi sau de a exagera măcar, legea fărădelegii şi legea umilinţei. Suntem în faţa unui text a cărui lectură ne va aduce, inevitabil, într-o stare de perplexitate – fiindcă decidenţii, membrii actualului Guvern al României, comit aici acte de o slugărnicie ce depăşeşte orice închipuire, în faţa unei, la urma-urmelor, banale companii străine. Propriu-zis, în schimbul unei creşteri – pur şi simplu ridicole sub aspectul ‘beneficiilor’ efective – a redevenţei de la 4 la 6% şi a participaţiei de la 19,3 la 25 %, România acceptă să excepteze această investiţie de la o lungă serie de prevederi legale şi să le modifice pe altele într-un sens care constituie un sumbru, periculos precedent.

În urmă cu 2 ani, într-o celebră discuţie cu preşedintele Băsescu, ‘rezistenţii’ din Roşia Montana (prin vocea lui Eugen David) afirmau despre compania minieră de la Roşia Montana că nu a reuşit să-şi demareze activitatea pentru simplul motiv că nu a fost capabilă să facă un proiect încadrabil în prevederile legislative române. Reacţia lui Băsescu a fost de a-i numi pe roşieni ‘bolşevici’ şi de a-i ameninţa, foarte puţin voalat, cu o lege a exproprierii bazată pe declararea acestui proiect privat ca fiind ‘de interes naţional’. În momentul acela, auzindu-l pe preşedinte afirmând fără jenă că România îşi va rescrie legislaţia pentru a face pe placul unei corporaţii canadiene, am avut cu toţii impresia că e o declaraţie retorică, făcută la furie sau cel mult un bluf. Şi, într-adevăr, guvernele Boc şi Ungureanu, deşi controlate strâns de preşedinte, nu au îndrăznit o asemenea violare a statului de drept; guvernul Ponta, în schimb, nu are nici o jenă în a aduce la îndeplinire dorinţa de atunci a lui Băsescu.

Aveţi, mai jos, o listă cuprinzând nu mai puţin de 20 de ‘atribuţii excepţionale’ pe care Roşia Montana Gold Corporation le-ar dobândi dacă proiectul de lege iniţiat de miniştrii Dan Şova, Rovana Plumb, Daniel Barbu şi de preşedintele ANRM, Gheorghe Duţu va fi adoptat în Parlament. Am încercat să reduc (cu o singură excepţie, probabil cea mai gravă – punctul 6 de mai jos) comentariile la minimum, sau chiar să le evit – însă, oricâte dintre aceste prevederi veţi avea răbdarea sau puterea să citiţi, veţi putea singuri să înţelegeţi câtă literatură nu juridică, ci pur şi simplu morală ar merita fiecare, ca şi cât de catastrofale sunt consecinţele în viaţa reală a oamenilor, comunităţilor şi zonelor vizate astăzi de acest proiect, mâine de oricare altul care se va inspira din precedentul Roşia Montana.

1. RMGC poate deveni proprietarul sau concesionarul oricarui imobil necesar exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană asupra cărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată – totul în numai 45 de zile de la depunerea unei solicitări formale, fără nici o dezbatere sau decizie locală şi fără nicio licitaţie publică.

2. În cazul în care un act sau o procedură de avizare aferentă proiectului a fost anulată (în instanţă), autorităţile au obligaţia de a elibera către RMGC, în mai putin de 30 de zile, un act sau aviz nou care să-l înlocuiască pe cel anulat.

3. Actele premergătoare (procedurile, avizele etc.) obţinute de RMGC în vederea emiterii autorizaţiilor finale nu au termen de valabilitate. Ele produc efecte ad infinitum et ultra, putând fi folosite oricând pentru legitimarea autorizaţiei finale.

4. Deşi conform Legii Minelor, Art. 22, oricărei companii miniere i se autorizează începerea activităţilor miniere prevazute în licenţă în termen de 180 de zile de la depunerea documentaţiei şi doar după depunerea garanţiei financiare integrale pentru refacerea mediului, RMGC obţine această autorizare în maximum 30 de zile şi pe baza depunerii garanţiei financiare pe numai un an din întreaga durată a exploatării.

5. Perimetrul licenţei RMGC nu are limite fixe. Agenţia Naţională de Resurse Minerale are obligaţia de a-l reconfigura oricând la cererea RMGC, în afara oricărei proceduri de reglementare.

6. RMGC va fi reprezentantul desemnat al Statului român în procedura de expropriere a terenurilor necesare exploatării miniere. Cu alte cuvinte: toţi locuitorii Roşiei Montane care vor refuza să-şi vândă proprietăţile vor fi daţi afară de pe pământurile lor, care vor reveni, după plata unei compensaţii aflate propriu-zis la bunul plac al Companiei, în concesiune spre exploatare unei alte entităţi private – Gold Corporation; acţiunile propriu-zise de scoatere cu forţa a localnicilor din ‘fostele’ lor gospodării vor fi făcute, foarte probabil, de unităţi de securitate (citeşte: paramilitare) private care totuşi vor acţiona cu o autoritate conferită de Stat. Se va evita astfel situaţia neplăcută în care poliţişti, jandarmi sau militari români exercită violenţă asupra unor cetăţeni, totul fiind coafat sub aspectul unui conflict între privaţi, în care lucrătorii de securitate ai RMGC vor avea sprijinul legii.

7. RMGC va obţine direct de la Ministerul Economiei dreptul de concesiune asupra imobilelor expropriate din perimetrul exploatării miniere, pentru o durată de 49 ani, fără a fi necesară înscrierea în Cartea Funciară.

8. RMGC are dreptul să utilizeze şi să schimbe folosinţa oricăror imobile expropriate din perimetrul minier, inclusiv a celor cu „destinaţie specială” (a se înţelege: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, cimitire, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime), cu condiţia de a realiza ‚replici’ pe alte amplasamente.

9. Dacă, potrivit condiţiilor stipulate în Legea minelor 85/2003, licenţa de exploatare se acordă pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani, licenţa RMGC se poate prelungi pe perioade de până la 20 de ani, la nesfârşit.

10. Dacă, pentru îndeplinirea condiţiilor stipulate în Hotarârea de Guvern 1076/2004 privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe, chiar şi cea mai puţin complexă procedură de evaluare durează între 8 şi 12 luni, în cazul RMGC procedura de evaluare de mediu pentru planurile de urbanism (care în mod normal ar implica şi consultarea statelor vecine potenţial afectate) trebuie să se finalizeze în 3 luni.

11. În vreme ce, potrivit Hotărârii de Guvern 1076/2004, Legii 350/2001 şi Ordinului Ministrului Mediului nr. 117/2 februarie 2006, acordul de mediu pentru autorizaţia de construire se poate elibera numai după deţinerea avizului de mediu pentru planul de urbanism aferent, RMGC îl poate obţine şi concomitent, ba chiar inaintea avizului de mediu pentru planul de urbanism.

12. În timp ce orice autorizaţie de construire are (potrivit Legii 50/1991, Art. 7, pct. 5) o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care deţinătorul este obligat să înceapă lucrările, RMGC poate începe lucrările în termen de 36 de luni de la data emiterii autorizaţiei de construire, autorizaţia sa fiind valabilă pe termen nelimitat.

13. RMGC poate obţine concomitent, în baza unei solicitari unice, autorizaţiile de desfiinţare şi autorizaţiile de construire, dacă pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţii aferente proiectului este necesară şi desfiinţarea unor construcţii sau amenajări existente.

14. RMGC poate să includă în intravilan terenurile cu categoria de folosinţă pajiste din perimetrul proiectului minier şi le poate scoate din circuitul agricol în termen de 30 de zile de când face o cerere în acest sens. Autoritatea centrală sau locală, în acelaşi termen, este obligată să-i acorde o suprafaşă echivalentă de teren aflat în domeniul public sau privat al Statului pentru „refacerea” suprafeţei de pajişte afectate.

15. RMGC poate reloca monumente ale naturii existente în cadrul perimetrului proiectului minier.

16. RMGC poate include în intravilanul localităţii terenurile forestiere aflate în perimetrul minier şi poate dobândi proprietatea unor terenuri aflate în perimetrul minier, fără respectarea dreptului de preempţiune al Statului la cumpărarea de păduri care constituie enclave în fondul forestier proprietate publică a statului sau sunt limitrofe acestuia, la preţ şi în condiţii egale.

17. RMGC poate desfăşura lucrari miniere pe acele terenuri pe care Legea Minelor, Art. 11, interzice strict desfăşurarea oricărei astfel de activităţi – amplasamente ale unor monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apă.

18. Dacă, potrivit Art. 5, alin 16 al OUG 43/2000, în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, pâna la descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă, în cazul RMGC aceasta rămâne în vigoare, iar companiei nu îi este afectat dreptul de a executa lucrări miniere pe restul suprafeţei de teren ce face obiectul autorizaţiei de construire.

19. RMGC nu are obligaţia sa obţină certificate de descărcare de sarcină arheologică pentru zonele cu patrimoniu arheologic reperat – terenuri delimitate conform legii, în care urmează să se efectueze cercetări arheologice pe baza informaţiilor sau a studiilor stiinţifice care atestă existenţa subterană ori subacvatică de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural naţional.

20. Cercetarea arheologică a unui teren din perimetrul RMGC nu are voie sa depăşească în durată 3 luni de la data iniţierii.
—————————

Eu sunt un anti-naţionalist şi un slab patriot, nimic nu mi se pare mai sforăitor şi ieftin decât o citare din imnul naţional. Şi totuşi, situaţia de azi e descrisă foarte corect în termenii (numai în aparenţă lirici) “acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soartă”. Mulţi români văd în acest cântec o manifestare a demnităţii noastre fundamentale; eu citesc mai degrabă frustrarea seculară a unui neam de sclavi, iobagi şi servitori. Însă servitutea nu e nicăieri altundeva decât în suflet. Ea e renunţare individuală la libertate şi autodeterminare, şi nici o ‘povară istorică’, tradiţională sau comunitară nu o poate justifica.

Politicienii de azi ai României au decis să ne treacă printr-un nou test al umilinţei. Nu ştiu ce credeţi voi, dar eu unul NU mă voi supune – şi, am mai spus-o, nu fiindcă aş avea curaj (fiecare celulă din corpul meu, cu neuronii în frunte, se cutremură şi ar vrea să fugă la simplul gând al confruntărilor fizice, al pericolelor, al durerii şi sacrificiului inerente într-o revoluţie), ci fiindcă lanţul acesta pe care, unii mai conştienţi, alţii mai naivi, ni-l legăm astăzi de gât ne va sugruma, oricum, chircindu-ne în continuare sufletele, transformându-ne în neoameni.

La Roşia Montana sunt câteva zeci de familii care reprezintă la modul cel mai concret, astăzi, miza şi modelul întregii noastre etici. Asupra lor, în primul rând, se va îndrepta opresiunea. Fără solidaritatea noastră masivă şi activă, ei sunt pierduţi. Dar fără precedentul luminos pe care astăzi ei îl creează, ne vom scufunda în întuneric.

Să nu mă întrebaţi care sunt şansele noastre reale de a opri proiectul Roşia Montana. Dacă vă puneţi problema aşa, înseamnă că n-aţi înţeles mare lucru. O viaţă petrecută, prudent, printre calcule pragmatice, întinsă doar atât cât permit condiţiile concrete, atentă să nu cumva să deranjeze vreo Putere nu e de fapt viaţă, e supravieţuire. Mai devreme sau mai târziu, ea duce la autopenalizare şi prăbuşire interioară. Miza acestor zile, sau poate săptămâni şi luni, nu e o prăpădită de comună, cu oamenii ei prăpădiţi aruncaţi undeva în munţi de Dumnezeu.

Miza e demnitatea mea şi a ta, puterea noastră de după (toate întâmplările acestea) – de a ne putea privi unul pe altul, şi fiecare în oglindă, fără o adâncă ruşine.

This article has 49 comments

 1. Pingback: 20 de probleme juridice în exploatarea de la Roşia Montană | CriticAtac

 2. Pingback: România a fost îngenucheată! - Descopera Romania

 3. Numai cu concluzia nu sunt de acord: Miza acestor zile, chiar este o prăpădită de comună şi mai ales oamenii ei prăpădiţi, numai că a devenit şi mai evident ca până acum, că ne leagă mult mai mult decât să ne despartă de aceşti prăpădiţi.

  (Propria idee despre demnitate şi ruşine îi va ţine pe mulţi în casă, pentru că sunt prea “demni” şi prea ruşinaţi ca să fie asociaţi cu nişte prăpădiţi; dar cum ziceam, miza chiar sunt acei oameni, prin ei mullţi alţii …)

 4. Guvernantii actuali s-au saturat de bine,sa le aratam in mod ferm ca nu ii mai dorim ca guvernanti. Daca mai avem un pic de onoare sa le dejucam planurile marsave.

 5. Pingback: 20 de prevederi legale anulate cadou pentru RMGC | Lupta pentru Roşia Montană

 6. O singura intrebare, aceasta lege nu este ilegala, nu se poate face ceva pentru a o anula?
  Din pacate oricat de mult as dori sa iasa mai multi oameni in strada, nu vor iesi, cu toate ca acest abuz ar cere o noua revolutie.

 7. Pingback: Rosia Montana: Loviti Pontaurii din Guvern! Trimiteti o sesizare catre DG Justitie/MCV! |

 8. si la paris pe data de 8 septembrie este un protest impotriva acestei exploatari ilegale de la rosia montana incepand cu orele 11 pana la ora 16 langa turnul eiffel!!1

 9. Pingback: Ne-au vândut ciocoii … | HGP.ro ::....

 10. Pingback: 28-08-2013. Legea Exproprierilor – sfarsitul democratiei | BISERICA IN CONSTRUCTIE SI MISIUNE ROMANEASCA

 11. Pingback: Rosia Montana – cronica unei tradari anuntate

 12. suntem inca copii in gandire . RMGC nu e o companie straina, atata convingere am, daca ar fi fost sa zicem cu actionari majoritari de alte natii nu ar fi demarat in asemenea mod proiectul (sa cumpere terenul care era de vanzare in acea zona si apoi sa astepte sa poata sapa) simt ca majoritari sunt Romani, grofi ori asociati

 13. Pingback: RMGC face legea în România. | Bună dimineața, București!

 14. Pingback: Active Watch despre Rosia Montana! | RCANDREI

 15. Pingback: Scrisoare deschisă pentru Daciana Sârbu: Vă susținem inițiativa de a vă lega cu lanțuri pentru Roșia Montană | TOTB.ro - Think Outside the Box

 16. Eu ii vad pe astia de la RMGC nu doar o oarecare Companie… ci o “mana” care este pusa pe luat. Oamenii au inventat mai multi bani decat aurul care se presupune ca ar trebui sa fie in spatele lor … Aceiasi oameni au nevoie de aur pentru a-si regla conturile. Si acel aur… va veni cu orice pret. Pentru ca le este usor sa scoata pretul si greu sa obtina aurul, nu vreti sa vedeti care ar fi consecintele neexploatarii …
  Aurul trebuie sa iasa din pamant pentru a ne indatora, subjuga sau mai stiu eu cum vreti sa ii spuneti pentru ca ei au nevoie de el in retiparirea banutilor. Asa se face ca …. de aceea noi vom primi praful de pe toba … si ei grosul …
  Trist, socant, dar … cred ca astea sunt interesele.
  Este parerea mea! Proasta, dar e a mea!

 17. Pingback: Izbucneşte războiul! În Piaţa Universităţii. | Blogul lui Donkeypapuas

 18. Pingback: Din nou despre Rosia Montana … | Conspiratii si Mistere

 19. Pingback: Scrisoare deschisa privind Rosia Montana | CriticAtac

 20. imi doresc din suflet sa ne mobilizam, sa ne strigam drepturile…dar oare o vom face ?! am crea un precedent, am arata ca da, ne pasa ce se intampla cu noi, ca suntem o forta….

 21. Pingback: Duminică, ocazia ca unii mahalagii de dreapta să devină intelectuali « voxpublica | Platforma de comentarii, bloguri si opinii REALITATEA.NET

 22. Pingback: Duminică, 1 septembrie: cel puţin 5 motive să ieşim ȋn stradă pentru Roşia Montană « voxpublica | Platforma de comentarii, bloguri si opinii REALITATEA.NET

 23. Pingback: Protest – Rosia Montana | Feeder

 24. Pingback: Legea Roşiei Montane, în rezumat : Blogul ActiveWatch

 25. Pingback: Roşia Montană poate spăla din păcatele mahalagiilor de dreapta | CriticAtac

 26. Pingback: O lege creată pentru o corporaţie | Razvan Pascal's Blog

 27. Pingback: Proteste de stradă în România şi Europa împotriva exploatării gazelor de şist şi pentru salvarea Roşiei Montane | Romania Pozitiva

 28. Pingback: Scrisoare deschisă pentru Daciana Sârbu: Vă susținem inițiativa de a vă lega cu lanțuri pentru Roșia Montană | Arhiva Strada FM

 29. Pingback: Imagini de la protestul anti-RMGC de la Iasi | Iulian Boia | Atelier de proiecte sociale si de afaceri

 30. Pingback: Astăzi au loc proteste de stradă în România şi Europa împotriva exploatării gazelor de şist şi pentru salvarea Roşiei Montane | iasifun.ziaruldeiasi.ro

 31. Pingback: Verespatak – egy előre bejelentett árulás krónikája – Adevărul | EuroCom - Romániai Sajtófigyelő

 32. Pingback: Cu cortul la Intercontinental | Casa Jurnalistului

 33. Pingback: Stat în stat | Lumea lui Arm

 34. Pingback: Coalitia pentru Mediu

 35. Pingback: Herr Abgeordneter Ovidiu Ganţ: Lassen Sie Taten sprechen! Stimmen Sie gegen das “Rosia Montana”-Gesetz! |

 36. Pingback: Dle. deputat Ovidiu Ganţ: “Faptele vorbesc!” Votati impotriva legii speciale RMGC! |

 37. Pingback: Dle. deputat al Forumului German, Ovidiu Ganţ: “Faptele vorbesc!” Votati impotriva legii speciale RMGC! |

 38. Pingback: MaiMultVerde » Blog Archive » Alertați Comisia Europeană privind distrugerea Roșiei Montane!

 39. Romania in genunchi ? )))))))))))))) e jaleeeee fratilor e de ras nu alta Romania e in genunchi de zeci de ani ))))))))))) din 90 incoace mai ales , stau in genunchi si dau din cap dupa ce si au ales conducatorii ( da sa traiti foarte mult ne place ) asta fac Romanii

 40. Pingback: Roşia Montană, a symbol | Ideas for Sustainability

 41. Pingback: DESPRE ROSIA MONTANA | Experienta Urbana

 42. Oamenii sunt pasivi pentru ca nu inteleg cum ii afecteaza pe ei, personal, tunul de la Rosia Montana.
  Noi, cetatenii, platim impozite si taxe statului. Cea mai evidenta este TVA. Daca nu ar exista TVA, am plati la cumparaturi 100 de lei fata de 124 de lei cat platim acum. 24 de lei se duc in vistieria statului, 100 de lei la comerciant. Dar platim multe alte taxe, peste 300 la ultima numaratoare (impozit pe venit, impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe casa, impozit pe teren, impozit pe masina, taxa de mediu la masina, accize etc.). Statul primeste acesti bani de la noi, cetatenii, ca sa faca cu ei ceva in folosul nostru.
  Insa conducatorii tarii folosesc banii statului ca sa dea tunuri. Ce inseamna un tun? Un tun este atunci cand statul incheie un contract pagubos cu un smecher. Smecherul se-ncarca de bani si da o parte si alesilor nostri care au facilitat semnarea contractului. Acestia fiind banii nostri, care ar trebui folositi pentru educatie, pentru sanatate, pentru astupat gropi, pentru autostrazi, in contracte avantajoase pentru noi.
  Asta inseamna un tun.
  Proiectul minier Rosia Montana este un tun pentru ca vom instraina aceste zacaminte, urmand sa primim numai o redeventa de 6% din valoarea lor, iar participarea la profit de 25% nu inseamna nimic. Compania lacomiei are deja o pierdere foarte mare acumulata din 1995 si pana acum si profitul, daca va exista, poate fi adus la zero prin inginerii financiare simple (facturi de la furnizori umflate) sau mai complicate. 25% din zero egal cu zero. Asadar, alesii nostri au semnat un contract prin care vindem un activ valoros la un pret egal cu 6% din valoarea lui de piata. Acest lucru face din proiectul minier de la Rosia Montana un tun.
  Spre deosebire de alte tunuri pe care le-au mai dat alesii nostri, acest tun de la Rosia Montana mai are niste consecinte, foarte grave:
  – incalcarea dreptului de proprietate al locuitorilor din Rosia Montana care sunt fortati sa-si paraseasca gospodariile si sa plece;
  – distrugerea patrimoniului cultural din zona. Rosia Montana este cea mai veche localitate atestata documentar din Romania. Aici exista marturii arheologice ale traiului oamenilor de peste doua mii de ani. Rosia Montana va fi rasa de pe fata pamantului daca exploatarea minereurilor va avea loc;
  – distrugerea mediului natural, prin despadurirea zonei, prin distrugerea solului si prin crearea unui lac imens de steril cu continut ridicat de cianura.
  Concluzia mea: proiectul minier de la Rosia Montana este un tun cu consecinte foarte grave, o teapa imensa pe care conducatorii tarii ne-o dau noua, pentru ca ei sa-si ia spagile.
  Oameni buni, nu mai fiti pasivi! Nu lasati politicienii sa fure bani din buzunarele voastre prin acest tun de la Rosia Montana! Si nici prin alte tunuri!
  Desteptati-va, romani!

 43. Pingback: Proteste la Cluj împotriva legii distrugerii Roșiei Montane – NU în numele meu! - Cluj.info

 44. Pingback: Un contract bolnav şi un guvern pe măsură | Paporniţa

 45. Pingback: Zelist Blog » Blog Archive » Top 101 posturi pe bloguri in 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.