Nu sunt ateu; cu atât mai puţin m-aş putea intitula liber-cugetător – mă încearcă în fiecare zi sentimentul de creatură, am conştiinţa friabilităţii acestei fiinţe a mea de acum, de pe acest pământ, şi-mi pun, tot în fiecare zi, uneori cu o acuitate greu de suportat, „marile” întrebări. Sunt, alături de peste două miliarde de oameni, creştin. Dar, ca să nu lungesc foarte mult vorba în acest text, am dificultăţi tot mai mari în raportarea mea la Dumnezeu, câtă vreme ea se face prin instituţia numite Biserica Ortodoxă Română. Sunt, cu alte cuvinte, tot mai tentat să-mi găsesc o cale creştină a mea, care să evite în cât mai mare măsură această intermediere. Şi ştiu destul de multe atât despre creştinism, cât şi despre mine însumi, ca să-mi pot da seama că nu e deloc bine ce (mi) se întâmplă. Unii vor argumenta că e ‚lucrarea diavolului’ şi că eu, scriind aceste cuvinte, mă fac unealta Necuratului. Eu văd, însă, în rândurile care urmează o simplă mărturie privind pricinile de poticnire pe care le întâmpin, acum, în 2013, în calitatea mea de creştin ortodox român.

Refuzul modernizării şi al dialogului, deşi reprezintă eticheta cea mai cuprinzătoare aplicabilă BOR, e şi lucrul care i se poate reproşa cel mai puţin. Orice biserică, prin simplul motiv că instituţionalizează şi îngrădeşte în anumite cadre rigide un comportament religios, este tradiţionalistă – la urma-urmelor, Dumnezeu, oricare ar fi el, ‚stă’ în afara timpului, iar istoria cu meandrele ei, inclusiv cele “ale progresului”, trebuie depăşită în raportarea la divinitate. Cu toate acestea, cred că BOR întâmpină mari dificultăţi în relaţia cu o lume totodată globalizată (din punctul de vedere al economiei, al circulaţiei persoanelor, dar mai ales al informaţiei) şi pluralistă. Fapt este că, pe lângă creştinismul ortodox, există alte opţiuni religioase majore (inclusiv limita negativă, a ateismului) şi că simpla legitimare de tipul „te-ai născut în România” constituie o motivaţie tot mai subţire pentru o alegere care, să nu uităm niciodată, este un act al libertăţii noastre (pe cei care se vor simţi scandalizaţi de această idee, îi trimit cu smerenie la Vladimir Losski). Şi, atenţie, nu spun câtuşi de puţin că ortodoxia ar trebui să se poziţioneze (în sensul din teoria publicităţii) sau să se ‚vândă’ mai bine prin toleranţă faţă de păcatele şi patimile omului de azi; dimpotrivă, cred că există în teologia ortodoxă valori spirituale excepţionale, care ar trebui făcute mai evidente în profunzimea lor, pe de o parte, în capacitatea lor de a produce forme de iluminare-eliberare, pe de alta.

Intoleranţa/ naţionalismul… sectar e, poate cusurul cel mai evident al român-ortodoxiei de azi. Nici nu vreau să mai număr dăţile când mi s-a spus, de către interlocutori variind de la simpli cetăţeni la oameni ‚oficiali’ ai Bisericii (de altfel, ideea e prezentă şi într-o celebră carte a lui Alexandru Paleologu) că degeaba e cutare sau cutare arab sau japonez om bun, iubitor, generos şi de-doar-bine-făcător, fiindcă tot a căzut în capcana cea mai ticăloasă a diavolului: nefiind ortodox, va arde în flăcările iadului. Asta ca să nu mai vorbesc despre acel tip de purism, îngrozitor de răspândit şi el, care face până şi din catolici sau, mai ales, greco-catolici, nişte inamici ai singurului creştinism pur şi adevărat, sau despre mitologia poporului român ca unic şi mare purtător al făcliei creştine. Aici atingem cu adevărat nişte limite greu de suportat ale imposturii intelectuale, fiindcă un concept târziu, modern al istoriei Occidentului, cel de naţiune, e folosit pentru lungi perioade în relaţie cu care nu poate avea nici o relevanţă; ştim cu toţii că se merge cu retorica până la a proclama naşterea poporului român ca naţiune creştină de îndată după Decebal şi Traian – cu două secole, adică, înainte de împăratul Constantin cel Mare, într-un moment în care nici măcar cuceritorii romani nu erau majoritar creştini, darămite dacii băştinaşi.

Trufia cantităţii, de la numărul ‚brut’ de credincioşi şi până la ‚desimea’ teritorială şi dimensiunile bisericilor nou construite, constituie o altă trăsătură marcantă a ortodoxiei noastre de azi. Lozinca mult strigată pe străzile României la începutul lui 2012, „vrem spitale, nu catedrale!” nu a fost, din păcate, vreo destrăbălare a noilor atei sau oameni de stânga, ci expresia foarte concretă a unei triste realităţi sociale româneşti. Iar dacă adăugăm la tot ce s-a întâmplat, din acest punct de vedere, din 1989 până azi, megalomanicul proiect kitsch al Catedralei Mântuirii Neamului (concept şi el cu totul original, câtă vreme creştinismul e o religie a ‚salvării’ individului, prin dragoste pentru toţi ceilalţi), imaginea de ansamblu care se conturează nu e deloc favorabilă BOR.

Discriminarea a tot ceea ce nu e bărbat alb, heterosexual, vorbitor nativ de română e şi ea o trăsătură marcată a sensului în care Biserica Ortodoxă influenţează societatea. Am asistat de multe ori la scene de familie în care, dat fiind că la prânz sau cină era invitat un preot, femeia sau femeile casei nu cutezau să se aşeze la masă cu bărbaţii, dintr-o teamă asumată (iar această asumare e faptul care mi se pare înspăimântător) de a nu… impurifica atmosfera. Este aceasta o întâmplare, o ciudăţenie locală? aş vrea foarte mult să cred că aşa e; dar mă tem că undeva, în politica neoficială, dar nu mai puţin reală, a oamenilor bisericii, femeia e tot fiinţa păcătoasă care trebuie să se supună bărbatului, tot aşa cum ungurul sau ţiganul, chiar bărbaţi fiind, trebuie priviţi cu suspiciune ca nu-se-ştie-cât-de-autentic-creştini, iar membrii minorităţilor sexuale ar trebui, de preferinţă, arşi pe rug încă din timpul acestei vieţi.

Tolerarea sau chiar încurajarea neofascismului e, poate, trăsătura cea mai periculoasă a Bisericii Ortodoxe de azi – şi reprezintă, la drept cuvânt, motivul care m-a determinat să scriu acest articol. Dacă ar avea cu adevărat conştiinţa responsabilităţii sale sociale, BOR s-ar disocia vehement şi ar condamna oficial acţiuni ale Noii Drepte cum a fost cea, mult discutată zilele acestea, de la Muzeul Ţăranului Român. Proliferarea unor mişcări de inspiraţie legionară în România secolului XXI e, desigur, un anacronism surprinzător şi, din fericire, deocamdată minoritar. Dar nu trebuie să subestimăm capacitatea dramatică a crizei economice de a determina o criză de conştiinţă şi căutarea unor ţapi ispăşitori – alţii, desigur, decât politicienii cu care aceeaşi Biserică a cooperat dintotdeauna fără ezitare. Evreul, ţiganul, ungurul, homosexualul sau femeia lesbiană, până şi heterosexualul alb dar ‚de stânga’, care militează pentru restrângerea competenţilor/ a puterii bisericeşti în ansamblul statului – toate aceste categorii de oameni pot fi şi sunt transformaţi, sub ochii noştri tot mai stupefiaţi, în duşmani ai naţiunii şi, ceea ce e infinit mai grav, în cauză directă a nenorocirii de zi-cu-zi în care începe să se zbată populaţia românească ‚majoritară’. Iar un site din multe puncte de vedere remarcabil şi pozitiv, cum e Război întru Cuvânt găzduieşte, pe lângă literatura religioasă scrisă de reprezentanţi autorizaţi ai Bisericii, şi o paraliteratură neofascistă cu toate trăsăturile inerente acestui tip de gândire, de la primitivismul logic-argumentativ şi retorica găunoasă până la îndemnul constant, mai mult sau mai puţin (cel mai adesea, foarte puţin) voalat la agresiune şi violenţă.

Cooperarea cu politicul – cu politicienii, indiferent de calitatea lor moral-profesională sau de gradul lor de corupţie – completează cum nu se poate mai nefericit acest tablou. E suficient să urmărim câte dintre amendamentele aduse fiecărui proiect de buget de către parlamentarii români se referă la construcţia sau renovarea de biserici, ca să vedem raţiunile mai-mult-decât-lumeşti ale acestei alianţe. E adevărat că principiul ‚dă-i Cezarului ce e al Cezarului’ a permis dintotdeauna creştinismului să se disocieze, formal, de abuzurile Puterii de toate tipurile – dar a foarte greu să nu ne simţim manipulaţi atunci când, în Pastorala sa de Paşte din 2012, destul de aproape, încă, de nişte mişcări de stradă care provocaseră o aproape nesperată trezire civică a românilor, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului Laurenţiu spunea: „Nu trebuie să ne revoltăm pentru viaţa tot mai grea pe care am ajuns să o avem. Toate necazurile nu sunt altceva decât roade ale îndepărtării noastre de Dumnezeu, ale încrederii pe care ne-am pus-o în confortul şi plăcerile trupeşti ale lumii acesteia.”

În fine, prozelitismul ‘cu mâna’ Statului e ultima tară a BOR pe care vreau s-o pun în discuţie azi. România este şi trebuie să rămână, în teorie, un stat laic; şi foarte bine ar fi dacă acest principiu democratic elementar s-ar exercita realmente şi în practică. Dar cantitatea imensă de resurse publice cheltuite pentru biserici, prezenţa icoanelor şi a educaţiei religioase obligatorii în şcoli, tot acest amestec a două

domenii care ar fi trebuit menţinute separate produce o stare de confuzie foarte utilă cultelor în general, dar mai cu seamă celui ortodox. Celor trei puteri tradiţionale – legislativă, executivă, judecătorească – li se adaugă, neoficial, dar tot mai pregnant, o a patra putere care nu este (aşa cum probabil ar trebui) presa, informarea cetăţenească, libera asociere şi acţiune publică a oamenilor; nu este, cu alte cuvinte, o putere eliberatoare şi echilibrantă în raport cu eventuala supremaţie negativă, în dezechilibru sau cooperare ocultă, a celorlalte trei. Foarte profitabilă pentru ambele părţi, asocierea dintre Stat şi Biserica Ortodoxă e şi ea un fenomen anacronic, de natură a duce la o slăbire a democraţiei de tip occidental, prin subminarea unuia dintre principiile ei fundamentale, secularismul.

——————
Personal, mă simt împins, ca ‚simplu cetăţean’ român creştin, spre o practică a religiozităţii care să presupună cât mai puţin cu putinţă cooperarea cu propria mea Biserică. La fel, probabil, ca mulţi români, tind să mă bazez pe propria-mi conştiinţă, pe o relaţie cât mai înţelegător-iubitoare cu semenii, pe con-vorbirea, eventual, cu câteva individualităţi luminate ale preoţimii creştine, nu neapărat ortodoxă. E aceasta o poziţionare inevitabilă, era necesar să se ajungă, sau, mă rog, să ajung eu în această inerentă dilemă? Greu de spus, atâta vreme cât nu mă aştept la vreo conştientizare sau autocritică din partea instituţiei înseşi a BOR – ba chiar dimpotrivă.

This article has 30 comments

 1. Draga Cornel Valcu,
  Sunt de acord cu aproape tot ce ai scris, mai putin cu discriminarea, unde cred ca exagerezi:
  – Nu exista nimeni exclus de la mantuire, dar pacatul trebuie constientizat; nu e pacat sa te nasti negru, dar e pacat sa fii homosexual; daca nu-ti place ideea, inseamna ca nu esti crestin, ca nu crezi ca Dumnezeu a ars Sodoma si Gomora si asa mai departe; ca exista pocainta si pentru homosexuali, este evident, si Biserica nu-i exclude.
  – Femeile n-au defel un statut deficitar, cred ca exagerezi. Cate femei ortodoxe n-am vazut eu pe deplin constiente de puterea, feminitatea si rolul lor? Enorma majoritate. Tu vrei sa faci din cateva exceptii regula, ceea ce tradeaza o anumita tendentiozitate.
  In rest, cum spuneam, ai dreptate si tot ce-ti repugna tie, imi repugna si mie. Dar ortodoxia e mai mult decat ortodocsii nevrednici, la fel cum literatura e mai mult decat scriitorii veleitari si mediocri. Daca judeci ortodoxia prin altceva decat prin sfintii ei, o ratezi. Daca o supui criticilor rationaliste si corecte politic, o pierzi. Te poti trezi intr-o buna dimineata parasit de credinta si nu stii cand s-a intamplat si de ce. Frumusetea ortodoxiei sta in sfintenia pe care o poate impartasi celor ce cred. Daca mergi la Biserica, tii posturile si citesti marii parinti ai Bisericii, incercand sa pui in practica invataturile lor, atunci ai sansa sa intelegi mai mult. Sunt convins ca stii ca simpla cunoastere a teologiei sau a realitatilor triste ale institutiei Bisericii nu inseamna totodata si intelegere. Aceasta din urmă e rodul vietuirii in Duhul, in Biserica. Si nu uita ca Biserica suntem noi, eu, tu, si ceilalti, mai pacatosi sau mai putin pacatosi.

  Sper ca realitatile pe care le spui sa fie spre zidire: a noastra si a celorlalti. Iar vinovatii (dintre care cei dintai am putea fi noi, mai ales in lucrurile esentiale de situare in Dumnezeu, iar nu neaparat pentru realitatile institutionale ale Bisericii) ar putea sa se schimbe. Ceea ce nu cred ca se va intampla, desi nu se stie niciodata. Cu drag.

 2. Interesant cum Nicu se foloseste de presupuse argumente religioase pentru a-si sustine puncte de vedere convenabile. Daca in cazul homosexualitatii insista sa citeasca vechiul testament ad literam, nu mai face asta si cand e cazul statutului femeii. :))

 3. Domnule Vilcu, din lipsa de originalitate nu pot face altceva decat sa repet sfatul pe care vi l-am dat ca replica la articolul precedent si anume de a va concentra pe sclifoseli lingvistice. Pentru ca devine din ce in ce mai evident ca la altceva nu va pricepeti. La fel cum devine din ce in ce mai evidenta incoerenta dumneavostra in gandire (despre care de asemenea v-am vorbit in acea replica).
  Dar ca sa nu lungesc foarte mult vorba in acest text (va parafrazez, lipsa de originalitate din nou) am sa trec direct la subiect. Este o mare ineptie sa va numiti crestin daca afirmati ca va raportati la Dumnezeu in afara Bisericii (afirmatie perfida, din atitudinea dumneavoastra reiese ca aveti nevoie de Dumnezeu cum am eu nevoie de ciuma). Eu fac un prim pas prin a va explica ce presupune notiuna de crestin. Inseamna a-L cunoaste pe Dumnezeu, iar Dumnezeu se poate cunoaste prin Sfintele Taine pe care exact in Biserica le intalnim.

 4. Pentru Cristian:

  Există argumente împotriva homosexualității și în Noul Testament.
  Iată Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel, capitolul 1, versetele 25-27:

  „1:25 Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!
  1:26 Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii;
  1:27 Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.”

  Cu drag.

 5. Spot on, tot. Actiunile BOR sunt problema si ale unor oameni cu interese care contravin cu binele public. Biserica ar trebui sa fie complet separata de stat, nesponsorizata din bani publici, asa cum e normal intr-o societate moderna.

  Si intoleranta e la ea acasa in Romania, din pacate, vedeti protestul de la Muzeul Taranului Roman. Pentru un amarat de film s-au dat unii in spectacol si si-au aratat “dragostea” crestina fata de aproape.

 6. Norocul nostru ca vei ramane un ilustru necunoscut iar Biserica va darui si viitor oameni ca parintele Arsenie Boca, Iustin Parvu, Rafail Noica “(fiul lui C-tin Noica) si multi oameni care se vor ruga pentru poporul acesta ca nu mai avem parte de oameni ca tine 🙂
  Doamne ajuta!

 7. @ Vasile: cu regret trebuie să vă spun că nu, nu mă voi limita nici de-aici înainte la ceea ce atât de plastic numiţi ‚sclifoseli lingvistice’ (sper că nu acordaţi tot atâta credit tuturor ştiinţelor secolului XXI – aşa ceva ar fi dovadă de obscurantism, şi cu siguranţă nu vreţi să fiţi acuzat de aşa ceva). Dimpotrivă, voi continua – cel puţin atâta timp cât voi fi citit şi lucrurile pe care le spun, bune sau proaste, vor genera dialog şi reflecţie – să îmi exprim opinia… cetăţenească despre diverse probleme ale societăţii româneşti. Dacă doriţi şi Dvs. să scrieţi argumentat despre fenomenele sociale care vi se par relevante, fireşte că veţi fi bine primit aici sau pe vreun alt blog, iar publicul va judeca/ discuta/ comenta, dacă pot spune aşa, cu propria minte, afirmând propriile convingeri şi valori – fiindcă asta, nu-i aşa, e esenţa dialogului civilizat şi a democraţiei. Din păcate, însă, în ce priveşte reţetarul pe care mi l-aţi oferit pentru raportarea la Dumnezeu (singura posibilă, în viziunea Dvs.), trebuie să spun că mi se pare nepotrivit – atât pentru mine, cât şi pentru mulţi oameni care nu pot fi atât de uşor excluşi din ‚tabăra’ creştină. Cât despre raportarea directă la divinitate (sau, mă rog, raportarea mai puţin mediată de către instituţia terestră a bisericii), sper că sunteţi la fel de conştient ca şi mine că există variante de cult creştin care o consideră acceptabilă, sau poate chiar de dorit. Iar dacă doar ultra-ortodoxismul un pic habotnic pe care îl promovaţi, sau şi alte varietăţi ale vieţii-cu-şi-întru-Dumnezeu sunt valide… ce să spun? ne vom lămuri amândoi, nu-i aşa, la Judecata de Apoi.

 8. Rescriu corect ce am “zis” mai sus….

  Norocul nostru ca vei ramane un ilustru necunoscut iar Biserica va darui si in viitor oameni ca parintele Arsenie Boca, Nicolae Steinhardt, Iustin Parvu, Rafail Noica (fiul lui C-tin Noica) si multi alti multi oameni (nu cetateni 😀 )care se vor ruga pentru poporul acesta pt. a nu mai avea parte de oameni ca tine.

  P.S. Te-a obligat cineva din Biserica sa participi la slujbe, te-a tamaiat cineva impotriva vointei tale? Nu? Atunci de ce comentezi aiurea in tramvai?

  Singurul raspuns valabil este ca o faci pentru remuneratie. Pacat.

 9. @ Eugenia: “se vor ruga pentru poporul acesta pt. a nu mai avea parte de oameni ca tine”… foarte creştinesc gând 🙂 . Citind un astfel de comentariu, încep să mă simt mult mai bine şi mulţumit cu creştinismul meu ‘slab’ … Cine a spus că deschiderea unui dialog nu aduce lămuriri neaşteptate pentru toată lumea participantă la el? Eu deja sunt mult mai clarificat privitor la ortodoxie, sau cel puţin la unii ortodocşi, decât eram azi-dimineaţă.

 10. 🙂 Pai este crestineste. Doar nu am gandit rau . Nu iti doresc moartea sau ce stiu eu la ce te-oi fi gandit.

  Dar genul acesta de oameni ar trebui sa se transforme spiritual, sa le dea D-zeu minte. La asta ma refeream.

  Imi iubesc aproapele si nu ti-as dori raul in vreun fel. Chiar te iubesc cand iti doresc din toata inima sa afli adevarul care te va lumina.

  Multa sanatate si minte 🙂

 11. Domnule Vilcu,

  Va rog documentativa asupra intelesurilor folosite in cuvinetele din articolul dumneavostra , cat si asupra aspectului religios-traditional la care aduceti remarca cu iz denigrator.
  Un exemplu (desi sunt mai multe) este termenul de . “neo-fascism” pe care il atribuiti unor persoane, fara a avea o idee corecta asupra acestui fapt, si anume ca deriva de la o ideologie bolnava : “Fasciștii sprijină violența, războiul și militarismul, ca furnzior de transformare pozitivă în societate, de aducerea a unui nou spirit.” , in schimb atitudinea dumneavostra se incadreaza in aceste specificatii ale cuvantului.
  Dezinformati si nu aveti o perpectiva reala asupra situatie descrise.(nu prea va pasa dar luati aminte)

  Alexandru Muresan
  Doamne ajuta

 12. Draga Captain Planet,
  Nu vreau sa-mi pierd timpul pe aici, de aceea iti atrag doar atentia asupra catorva aspecte in legatura cu opiniile tale prezentate aici:
  1. Chestiunea legata de modernizare si dialog nu are de ce sa fie discutata atata timp cat nu se defineste nici unul dintre termeni. Primul se refera probabil la adaptarea la prezent cu cot ce presupune acesta. Exemple de comunitati religioase care merg in pas cu vremurile sunt multiple; hai sa ne gandim numai la bisericile care hirotonesc femei sau la cele care incuviinteaza, tacit sau nu, casatoriile intre homosexuali. Asta nu inseamna eliminarea discriminarii in biserica. Mai degraba seamana cu o denaturare a rolului femeii in biserica/familie etc. Dar asta e alta poveste. Pentru dialog e nevoie de cel putin doi interlocutori. Cam cu cine ar trebui sa discute BOR despre propria bucatarie?

  2. Aici ar fi cazul sa spui cine sunt interlocutorii aia pentru ca altfel nu te cred decat mangustele de barfoteca. In legatura cu mantuirea, orice ortodox citit iti va spune ca Dumnezeu hotaraste cine se mantuieste si ca oricine exista pe acest pamant, indiferent de culoarea pielii, poate sa se mantuiasca sau nu. Ai auzit de vreun japonez care, in Japonia fiind, respecta legile din Romania sau poate fi condamnat dupa niste legi pe care nu le cunoaste? In legatura cu crestinarea populatiei traitoare pe teritoriul actualei Romanii se pot spune mai multe decat merita un astfel de comentariu. In principiu, acest proces de crestinare s-a realizat prin colonisti, soldati romani, sclavi, negustori dar si prizonieri adusi de goti in Dacia. Cuceritorii romani n-au fost niciodata majoritar crestini! Oricum, crestinarea a inceput prin secolul II in Scitia (probabil Dobrogea; vezi Eusebiu, Sf. Ipolit, Ep. Coloseni). Dupa cum vezi, discutia e mult mai lunga. Intoleranta? Cuvantul asta a devenit cliseu. Daca eu spun ca ma numesc Popescu si ca nimeni nu se poate folosi de buletinul meu, si ca numai eu am acces liber cu pasaportul meu in SUA pt ca sunt cetatean, asta inseamna ca sunt intolerant si-i discriminez pe altii? Apropos de restul confesiunilor, poti sa verific mai atent problema: toate, in afara de Ortodoxie, au alterat traditia si dogma crestina, in numele acestei dorinte de a a tine pasul cu lumea sau pt putere politica.

  3. Bisericile se construiesc din donatiile oamenilor si in jurul lor apar centre sociale foarte folositoare. Nu cred ca ar trebui sa uiti ca spitalele ca si scolile au aparut in jurul bisericilor fiind patronate si sustinute de acestea. Pe considerentul ca edificiul de care vorbeste este un proiect megalomanic, cred ca poti include in aceeasi categorie toate marile catedrale europene. Da, si toate sunt kitsch-uri. N-au nimic original in ele.

  4. Nu stiu ce sa spun de restul, dar homosexualul si lesbiana chiar aduc o atingere grava oricarei societati. De ce nu militezi pentru legalizarea zoofiliei sau necrofiliei? Cum crezi ca ti-ai trata propriul fiu daca ar veni acasa cu sotul lui, Vasile si cu fetita lor (infiata) de sase ani? La fel, neofascismul e un concept prea serios ca sa poata fi discutat aici.

  5. In general, biserica ii ghideaza pe oameni in cele ale spiritului. Nu cred ca te poti simti manipulat daca iti spune cineva sa nu mai fi rau, curvar, betiv, lenes pt ca te bate Dumnezeu, iar pedeapsa Lui va fi si una in plan fizic (lipsa bunastarii materiale are intotdeauna efecte benefice pentru spirit; are gustul aspirinei si aceleasi efecte).

  6. Romania este un stat laic care respecta traditia crestina, pentru ca majoritatea cetatenilor ei sunt crestini. Icoanele sunt in scoli pt ca sunt valori si simboluri crestine si oamenii le vor acolo. Cantitate imensa este ceea ce se numeste “abureala.” Care e diferenta intre imens si neglijabil? Cand vorbesti de bani trebuie sa spui cifra. In legatura cu democratia de tip occidental si principiile ei fundamentale etc. te-as intreba ce crezi despre UK, Danemarca sau Suedia. Crezi ca aia nu stiu ce inseamna secularism? Educatia religioasa este prezenta in scoli pentru ca foloseste spiritului uman. Te rog sa mentionezi aici un singur lucru rau care se invata la orele de religie. In schimb, la biologie se invata despre teoria evolutionista care are atatea brese incat astazi nu mai are decat o valoare sa-i zicem traditionala. In orice caz, eu respect — pentru ca sunt tolerant — optiunea unora sa se identifice cu stramosii lor. Daca venii vorba de stramosi, intre orice primata si Traian+Decebal ii aleg pe astia din urma, desi nu sunt homo.

 13. Cornel, tendinta ta este orecum spre a ne judeca prea aspru pe noi cei care mergem la Liturghie, pe cei care avem un duhovnic, pe cei care pretuim traditia ortodoxa asa cum am primit-o de la bunicii nostri… si am impresia ca singura greseala pe care o faci este aceea de a pune semnul “=” intre un roman ortodox simplu (si credinta sa ortodoxa) si institutia Bisericii Ortodoxe (in special cei care o conduc)… Iar incercarea de a-i apara pe cei care la modul agresiv fac o promovare mediatica a “diversitatii” este la fel cum ai lua apararea publicitatii agresive a RMGC-ului 🙂

  PS: Stiu ca poate veti rade, si tu si toti cei care dezagreati/criticati Biserica Ortodoxa, dar sa stiti ca sunt in Apuseni calugari ortodocsi retrasi, aflati la un nivel spiritual foarte ridicat, care se roaga pentru cei care lupta cu Goldu si sustin CSRM, insa la un nivel pe care nu o sa-l vedeti/simtiti si nu o sa-l intelegeti decat daca….. dar asta e cu totul alta discutie 🙂

 14. Cristi, nu pe crestinii ortodocsi ii critica aici Cornel, ci pe inaltii prelati.

  Biserica lui Christos nu e acelasi lucru cu Biserica Ortodoxa Romana. Biserica lui Christos e totalitatea celor care au primit mantuirea si include oameni din toate popoarele, rasele, confesiunile, etc.

  Clerul BOR nu se deosebeste prea mult azi de preotii din vremea cand Christos era pe pamant. Daca cineva ii critica si e suparat pe ei astazi, fiti siguri ca El e Acela. Pentru ca, prin autosuficienta, aroganta, nationalism, politicianism, avaritie si habotnicism, inaltii prelati ii indeparteaza de la Biserica pe multi dintre cei care cred sincer si, astfel, ii indeparteaza de la Christos. Iar consecinta acestor “sapte pacate” de care vorbeste Cornel e clara: uitati-va la cat de spurcata a devenit politica romaneasca, la cat de mizerabile sunt televiziunile, la cat de manelizat e poporul. Sefii BOR sunt responsabili de decaderea morala a acestui popor pentru ca ei sunt cei care trebuiau sa vegheze, dar au dormit.

  In privinta sodomiei, nu va mai amagiti singuri. Sodomiti sunt toti cei care au facut sex oral cu o femeie (ca sa ne limitam la asta), caci “au parasit intrebuintarea fireasca a femeii”. Haideti sa cerem pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care practica sexul oral! Dar de ce nu sunteti de acord? A, da, pentru ca e plina Romania de sodomiti, pentru ca sunt milioane de sodomiti in jurul vostru. Iesiti pe strada si o sa-i vedeti, mergeti seara la clubbing, e plin de sodomiti, majoritatea tinerilor romani sunt ortodocsi si sodomiti!

  Asa ca mai bine incetati sa mai judecati pe fratele vostru si priviti mai intai barna din ochiul vostru.

  Si apropo, pentru ca stiu ca multi veti apasa butonul THUMB DOWN: care anume dintre ideile pe care le-am mentionat aici sunt neadevarate?

  Dumnezeu sa va binecuvanteze pe toti cu intelepciune si iubire!

 15. Vechea poveste, doua tabere: una acuza nestiind sa-L inteleaga pe Dumnezeu, ajungand sa-L vanda iar alta prigonita fiind isi primeste cununa. Pe unii sa-I ierte Dumnezeu iar pe altii sa-I intareasca.

 16. eu bat pariu oricand ca nu ai citit Noul Testament, profesore. Sau ai facut-o prin adolescenta. Pentru ca tu esti credincios ca un adolescent, ai modul ala lejer de a crede, neingradit de reguli stricte stabilite de HRISTOS. Tu pui democratia deasupra valorilor crestine. Tu ne spui despre ce crezi TU, dar CRESTINISMUL real e altceva. Doamne, iarte-ne si pe mine si pe profesor!

 17. Dle Prof. Vilcu,
  Daca ati fi (atat de) cinstit, precum aveti pretentia scriind un astfel de articol, in care nici mai mult, nici mai putin, vorbiti despre “pacatele” B.O.R., ati intra pe site-ul la care faceti referire si in articolul acesta, si in cel anterior, anume “Razboi intru cuvant” si ati citi articolele postate ca replica la afirmatiile dvs. Dar cum nu sunteti (cinstit, onest etc.), si cum aveti in agenda aratarea cu degetul, dezinformarea si instigarea la ura si violenta, sunteti hotul care striga “hotii” si nu va intereseaza adevarul, ci singura care conteaza este opinia dvs. infailibila si, desigur, recunostinta finantatorilor dvs.
  Sa fiti sanatos!

 18. @ Florin: partea cu ‘finanţatorii’ mei e de-a dreptul amuzantă, v-aş ruga ca, dacă îi cunoaşteţi aşa de bine, să mi-i spuneţi şi mie, că şi-aşa, simplu prof de lingvistică fiind, taaaaaare rău o duc 🙂

  dar nu pentru asta intervin, ci ca să vă asigur că vă citesc, cu atenţie, dacă nu chiar cu asiduitate, blogul. E motivul pentru care l-am numit, în textul meu, “un site din multe puncte de vedere remarcabil şi pozitiv”, dar care găzduieşte şi lucruri care, din punctul meu, fireşte îngust, de vedere sunt adevărate… nebunele.

  Spre exemplu, mergând spre textele în care răspundeaţi celor două articole ale mele, m-am poticnit de locurile unde se spunea:

  “Ecumenismul este proiecţia în biserică a Noii Ordini Mondiale şi pregătirea instalării lui Antihrist”,

  sau chiar mai de-a dreptul:

  “Toate vor incepe de la un papa… si mi-e teama ca va fi urmatorul, care va fi cu adevarat copilul satanistilor care conduc acum Vaticanul. Sa stiti ca Vaticanul nu este papa, Vaticanul este o intreaga organizatie ascunsa in spatele papei care administreaza cu marsavie planuri sataniste. Vaticanul are si oameni care Il iubesc pe Dumnezeu, precum noi ortodocsii, dar are si oameni care au devenit cardinali cu un singur scop: ca sa ajute sa ajunga la putere un singur om care sa ne conduca.”

  Iar urmând, fiindcă fireşte nu mi-am putut stăpâni curiozitatea, linkul care mă ducea spre continuarea remarcabilelor idei de mai sus, am dat peste următorul “update” scris cu litere îngroşate:

  “Presa comenteaza ca un candidat favorit ar fi si un cardinal ungur cu numele de… Petru, cu radacini secuiesti si cu credinta intr-o… noua era! Cate coincidente…”

  Despre ce vorbim noi aicea, oameni buni, voi aţi văzut ce scrie pe site-ul vostru? Vi se întâmplă, aşa, să vă mai uitaţi unii în ochii celorlalţi şi să verificaţi dacă n-a luat-o nimeni, vorba aia, pe ulei?

  Îmi reînnoiesc poziţia: nu i-ar strica deloc BOR să se delimiteze fie de întregul vostru site, fie măcar de unele afirmaţii cum sunt cele de mai sus (care ar ‘pica’ destul de rău în relaţie cu întreprinderi oficiale cum e dialogul dintre ortodocşi şi romano-catolici http://www.patriarhia.ro/ro/relatii_externe/dialog_intercrestin_6_5.html ). Dar cum fiecare teorie a conspiraţiei îşi are adepţii ei, probabil că se numără accesările şi like-urile şi cântăresc mai mult decât ‘se pierde’, în sensul discreditării, când într-adevăr vă citeşte cineva, ca mine, din afară.

  Eu cred că realmente ar trebui să discutaţi unii cu alţii şi fie să declaraţi oficial că viitorul papă ungur va fi însuşi Antihristul, fie să mergeţi cu toţii pe căi ceva mai clare şi bătătorite, fără afirmaţii hazardate. Dar ce ştiu eu? am scris acest comentariu doar ca să-mi fac norma şi să mă remunereze Gyorgy Soros.

 19. Domnule Vilcu,

  Dumneavoastra criticati Biserica judecand-o dupa niste aparente promovate mai ales de presa, fara sa o cunoasteti din interior. Scrierile Sfintilor Parinti contin invatatura Bisericii Ortodoxe, nu presa, nu poprul.

  Biserica nu tine de curente, epoci, moda, toti sfintii de-a lugul veacurilor au scris in feluri diferite despre acelasi Adevar. Asadar Biserica nu se poate moderniza asa cum afirmati dumneavoastra.

  In Ortodoxie nu se fac discriminari nici in functie de rasa, nici in functie de nationalitate. Homosexualitatea este impotriva firii omenesti, motiv pentru care este considerata de Biserica drept o boala.

  Va recomand sa cercetati carti precum Filocalia, Patericul, Biblia, inainte sa aduceti acuzatii.

 20. Pentru cei care zic ca nu poti sa te apropii de dumnezeu fara biserica, tin sa va aduc aminte ca timp de 300 de ani nu prea exista biserica. Nu exista nici biblie, care a fost pusa cap la cap in sec 4 la ordinul lui constantin I. Deci se poate.

  Pentru cei care dau citate din biblie pentru a-si justifica ura fata de oameni care nu au facut absolut nimic, mai luati de-aici niste citate pe care sper sa NU le urmati.

  Deuteronom 21:18
  De va avea cineva fecior rău şi nesupus, care nu ascultă de vorba tatălui său şi de vorba mamei sale şi aceştia l-au pedepsit, dar el tot nu-i ascultă,

  Deuteronom 22:
  20. Iar dacă cele spuse vor fi adevărate şi nu se va găsi feciorie la fată,
  21. Atunci fata să fie adusă la uşa casei tatălui ei şi locuitorii cetăţii ei să o ucidă cu pietre şi să o omoare, pentru că a făcut lucru de ruşine în Israel, desfrânându-se în casa tatălui său. Şi aşa să stârpeşti răul din mijlocul tău.
  22. De se va găsi cineva dormind cu femeie măritată, pe amândoi să-i daţi morţii: şi bărbatul, care a dormit cu femeia şi femeia. Şi aşa să stârpeşti răul din Israel.

  Levitic 11
  7. Porcul are copita despicată şi despărţită în două, dar nu rumegă; acesta este necurat pentru voi.
  8. Din carnea acestora să nu mâncaţi şi de stârvurile lor să nu vă atingeţi, că acestea sunt necurate pentru voi.
  9. Din toate vieţuitoarele, care sunt în apă, veţi mânca pe acestea: toate câte sunt în ape; în mări, în râuri şi în bălţi, şi au aripi şi solzi, pe acelea să le mâncaţi.
  10. Iar toate câte sunt în ape, în mări, în râuri, şi în bălţi, toate cele ce mişună în ape, dar n-au aripi şi solzi, spurcăciune sunt pentru voi.
  11. De acestea să vă îngreţoşaţi, carnea lor să n-o mâncaţi şi de stârvurile lor să vă îngreţoşaţi.

 21. Dle Prof. Vilcu,
  In primul rand, nu este site-ul meu, sau ca sa fiu si mai clar: nu sunt printre administratorii “Razboi intru cuvant”.

  In al doilea rand, confirmati, iarasi si iarasi, atitudinea partinitoare si mai ales anti-ortodoxa. Cum asta? Citand selectiv de pe acel site si sustragand din context cate-un pasaj, pe care il expuneti aici doar spre interesul dvs., acela de a denigra, nu doar pe adminii acelui site, ci… chiar BOR, pe care o “somati” sa se “delimiteze” de acel site sau de unele afirmatii de acolo. Altfel, ce?

  Trei. Despre profetii si alte texte de pe “Razboi intru cuvant”, sper ca aveti capacitatea (si o aveti!), dar mai ales onestitatea de a lua in calcul ca acele informatii pot fi intelese mai greu de cei care nu sunt IN Biserica (intelegand aici participarea la Sf. Taine, cunoasterea limbajului din Biserica etc.),mai ales ca in Biserica vorbim si de “intelesul duhovnicesc”. De exemplu, nu oricine poate intelege Sf. Scriptura, ci aceasta trebuie sa se faca in acord cu Sf. Traditie, cu scrierile Sf. Parinti – iar aceasta n-o spun eu, un oarecare, o spun Sfintii Parinti. Consecinta acestei “neascultari” o vedem in multitudinea de secte, toate avand pretentia de detinatoare ale “adevarului”, ori stim cu totii ca adevarul nu poate avea mai multe “variante”, nici nu poate fi ciuntit, cosmetizat etc, ci el este Unul.

  Patru. Teoria conspiratiei – acolo nu este vorba de asa ceva, ba chiar sunt numeroase articolele in care se atrage atentia in ce priveste aceasta “teorie”, asupra riscului de a ne abate de la unicul scop al vietii acesteia: mantuirea, in schimbul a… ce? Nu stiu ce-ati inteles dvs. din textul pe care l-ati citat, cu acel candidat cardinal ungur, idea acolo nu era ca ar fi numit special pentru secuii din Romania.

  Revenind la cel din afara Bisericii care ajunge pe respectivul site, daca nu intelege ceva, sau daca il scandalizeaza ceva, poate… INTREBA, daca este cinstit. Daca, in schimb, da pe-afara de autosuficienta si rea-intentie (cel putin), trage concluziile singur si le posteaza pe bloguri, da sentinte si instiga la violenta impotriva celor care au opinii contrare lui…

  Ati scris in articolul de mai sus, asa:
  “Război întru Cuvânt găzduieşte […] şi o paraliteratură neofascistă cu toate trăsăturile inerente acestui tip de gândire, de la primitivismul logic-argumentativ şi retorica găunoasă până la îndemnul constant, mai mult sau mai puţin (cel mai adesea, foarte puţin) voalat la agresiune şi violenţă.”
  Poate dati si exemple de neofascism sau de indemnuri la agresiune si violenta pe respectivul site.

  Pana acum, ce ati facut dvs.in cele doua articole, prin referirile la Biserica Ortodoxa in general si la site-ul “Razboi intru cuvant” in particular, este interzicerea sau stigmatizarea cuiva pentru diferenta de idei, adica exact totalitarism si interzicerea libertatii de exprimare.

  “Razboi fara scrupule, fara mila” spuneati? Poate va mai ganditi, poate reconsiderati, poate ati gresit… Se poate intampla, chiar si la case mari.

  Tot binele vi-l doresc!
  Florin

 22. @ Gizas ,
  Spuneti dvs. :
  ” Pentru cei care zic ca nu poti sa te apropii de dumnezeu fara biserica, tin sa va aduc aminte ca timp de 300 de ani nu prea exista biserica. Nu exista nici biblie, care a fost pusa cap la cap in sec 4 la ordinul lui constantin I. Deci se poate. ”

  Citat – ca tot iti plac si tie – din Faptele Apostolilor , Cap 11 : ” Si a plecat Barnaba la Tars , ca sa-l caute pe Saul . Si gasindu-l , l-a adus la Antiohia . Si au stat acolo un an intreg , impreuna indrumand in Biserica si invatand mult popor . Si in Antiohia s’au numit ucenicii , pentru intaia oara , crestini.”

  Comentariu : nu o fi existat biserica , cu litera “b” mic , in sensul de constructie-locas de inchinare cum le vedem astazi , in primele decenii si poate mai mult , DAR , Biserica (“intelegandu-se prin aceasta comunitatea – universala sau locala – a crestinilor constituiti intr’o ierarhie harica ; se scrie cu majuscula spre a nu fi confundata cu cu biserica-locas de inchinare . Constituirea Bisericii din Antiohia este a trei etapa in dezvoltarea si raspandirea crestinismului primar , dupa Ierusalim si Samaria” ) A EXISTAT , dragul de tine . Nu intamplator au fost alesi si chemati 12 ucenici , apoi altii si altii etc. care rapid au constituit Biserica (nu biserica) .
  Vezi versiunea Bibliei diortosita dupa Septuaginta , redactata si adnotata de Bartolomeu Valeriu Anania – vrednicul de pomenire .
  Doamne ajuta !

 23. Ca la orice isterie, cei aflati in cauza se transforma subit in fundamentalisti. Eu sper sa mearga in rai cu totii, iar in rai sa fie o inghesuiala atat de mare incat sa’si fi dorit sa nu ajunga acolo…

 24. Da, poate d-l Vilcu a exagerat putin dar citeam mai sus ca langa biserici se fac spitale, scoli, etc…unde??? eu asa ceva nu am vazut! merg la Biserica pentru ca e lacasul Domnului dar asta nu inseamna ca trebuie sa cred in toti inaptii care o conduc! Pana acum 3 ani ma certam cu tata(eu aparam pana-n panzele albe BOR) tocmai pe aceasta tema, cand Dumnezeu, dupa multa suferita l-a luat pe bunicul la El. Si indurereati, am uitat sa ii dam niste banuti preotului (pe langa ce am platit la biserica). Am mers la slujba si dupa Liturghie m-am apropiat de dansul sa imi cer scuze si sa ii dau banutii…mi-a luat asa de repede banii din mana incat nici numele nu am apucat sa mi-l spun. Am izbucnit in plans si ma consola gandul ca fiecare padure are uscaturile ei…apoi sa aflu ca in alta localitate preotul n-a vrut sa inmormanteze crestinul pentru ca familia nu avea bani (cunoastem “n” cazuri), etc. Am fost la Nicula, din manastire iesea un preot care povestea cu o doamna foarte eleganta, vopsita din cale-afara, l-am salutat cu Doamne ajuta! si nici nu s-a uitat la mine…la plecare m-a intampinat un calugar batran care emana o blandete si o caldura cum rar am intalnit. Mi-a zambit si m-a salutat…mi s-au umplut ochii de lacrimi, de data asta de emotie, fericire. Despre asta este vorba!
  Pe alte meleaguri: In Grecia ultraortodoxa, nasa mea avea o brutarie si au venit la ea doua vaduve sa ceara ajutorul deoarece biserica a zis ca nu se baga in asa ceva:ele isi pusesera averea la comun si au deschis o cantina pt saraci intr-un apartament cu 2 camere, normal ca nu le ajungeau pensia sa hraneasca miile de oameni.In preoti care au cu adevarat har cred cu tot sufletul dar din pacate sunt din ce in ce mai putini…ma rog si cred cu tarie in Sfintii Parinti (cei cu har, nu cei care fura). Avem nevoie de cantine, spitale nu de cruci din aur, pocal, masini de lux si mai stiu eu ce…
  In ceea ce priveste lesbienele si homosexualii…nu sunt de acord pentru simplul fapt ca nu pot procreea, deci nu cred ca e ceva firesc (nu sariti cu exemple de sterilitate ca asta e o alta problema). Eu, personal, o consider o tulburare mintala dar hai sa nu exageram cu prostii de genul “sa fie omorati cu pietre”, etc. Stiti vorba: “Cel fara de pacat sa arunce prima piatra.”Nu e secret ca Biblia a suferit transformari mari cand a fost tradusa, fiecare confesiune o traduce dupa bunul plac…dar cel care respecta cele 10 porunci, are credinta in Dumnezeu si in cei Sfinti se poate numi crestin, nu neaparat cei care musca din moaste, isi dau coate la sarmale, sau pupa mana unui hot ( refuz sa cred ca Dumnezeu ii da har unui astfel de om). Doamne ajuta!

 25. Ati marturisit ca v-ati botezat ortodox doar recent, in ultimii ani. Cred ca ar fi de bun simt sa spuneti ce religie ati avut pana atunci, daca ati avut vreuna. De asemenea, ar fi de bun simt sa spuneti ce va dederminat sa va botezati crestin-ortodox, ca se pare ca nu puteti sau nu vreti sa intelegeti ce este ortodoxia. Absolut tot ce ati scris aici nu are nicio legatura cu ortodoxia. Sunt doar aberatii (si clisee ordinare).

 26. Domnule Cornel Vilcu

  Problema este la fiecare din noi, nu in exteriorul nostru. Noi ne credem ortodocsi si nu suntem. Nu putem fi ortodocsi, daca nu recunoastem harul Bisericii sau nu mergem macar de curiozitate sa vedem cum e acolo.
  Isi pune cineva intrebarea ca, conducatorul Bisericii Ortodoxe este Dumnezeu (Duhul Sfant – a treia persoana a Sfintei Treimi)? La Biserica se merge pentru Duh Sfant, nu pentru Patrarh sau bani. Sa stiti conteaza si raportarea la Biserica sau la Dumnezeu. Noi, oamenii, riscam sa ne raportam gresit. De multe ori acest lucru este o manipulare ca sa vedem mersul la Biserica ca o o obligatie de a da bani cuiva, iar pe patriarh ca un soi de Ceausescu ortodox. Cosider ca mantuirea mea o gasesc in Biserica pentru ca simt, sublinind asta CLAR, ca inca mai exista har in Biserica Ortodoxa si tind sa cred ca va exista mult timp de acum pentru ca dupa cum am mai zis conducatorul Bisericii este Dumnezeu. El are grija ca derapajele noastre sa fie unele omenesti, dar nu iesite din uman autointitulate de noi, culmea, supra-umane uneori. Cautati un loc unde la liturghie sa nu fiti obligat sa dati bani. Sunt multe astfel de locuri, chiar peste tot. Sincer la Catedrala din Cluj nu se dau bani la liturghie, ci doar poti opta sa dati bani cand trece omul cu cosul pe langa dumneavoastra. Ca oamenii sunt o turma si dau bani fara sa gandeasca e problema oamenilor, nu a Bisericii in mod special. Problema e ca nu toti dau bani fara sa gandeasca si ati fi surprins ca pentru bucuria pe care o resimt la Biserica este chiar nesemnificativ sa te saracesti cu 1 leu. desi nu e obligatoriu. la fiecare Liturghie la care si asa mergem rar (ma refer ca persoana – Bisericile sunt pline si pentru ca la Liturghie vin altii si tot altii – Nu exista un grup care merge in fiecare Duminica si doar acelasi – in Cluj spre exemplu) Biserica trebuie sa mearga mai departe chiar si in capitalismul acesta de care nu se face vinovata Biserica) Biserica strange bani prin multimea credinciosilor si asta e de fapt tinta celor care ataca Biserica modul in care ea strange bani (multi credinciosi). In final va lipseste 1 leu si ala nu e obligatoriu sa il dati. Chiar va recomand sa il dati unui sarac, nu Bisericii eventual chiar sa nu il dati. Aveti cu siguranta multe alte calitati(sunt sigur de asta), dar poate cea de filantrop nu (sau poate da, nu stiu). Apoi ca si oameni costruim teorii fundamentate pe un neadevar (cat ar fi el de mic sau mare neadevarul) legat de banii Bisericii. Ortodoxia se fundamenteaza pe trairi clare, adevarate, pe Sfinti, nu pe nisipuri miscatoare. Biserica nu este datoare oamenilor: Banii preotii care sunt smecheri si fura se intorc in societate prin multii preoti care creaza azile, asociatii umanitare de care nu se vorbeste pe paginile pe care le gasesti la primul click pe net. Si inca un lucru vreau sa mai spun: din 12 apostoli – 1 a tradat. De ce ne mai mira si ne oftica procentul de preoti corupti. Problema este a societatii si tarii acesteia, care parca sufera de o boala o plaga (comunismul ne-a tatuat pe suflet).Desi suntem bolnavi ca si societate mass-media scoate toate non-valorile, criminalii si violatorii de babe in fata alimentandu-ne tot mai mult, dar nu in sens pozitiv. Sa ne curatam sufletul, ACUM, ca sa vedem clar ce vine peste noi. Problema nu este numai in Biserica, numai in Parlament numai in exterior este si in interior. Haideti sa ne bucuram de Harul care exista in Biserica Ortodoxa si sa gasim calea noastra, autentica prin intermediul Harului. Sa ne conectam la Dumnezeu prin Biserica si sa nu vedem preotii ca niste oameni meniti sa va opreasca de a vedea Adevarul, ci parteneri de dialog academic, teologic. Dialogul uneori trebuie sa inceapa si de la noi oamenii. Cei care critica Biserica ne ajuta de multe ori sa nu adormim in papuci, dar sincer v-am scris dumneavoastra din frica de a nu ramane doar in faza de critica.
  Stima si Respect, Bogdan

 27. Domnule Cornel Vilcu

  Problema este la fiecare din noi, nu in exteriorul nostru. Noi ne credem ortodocsi si nu suntem. Nu putem fi ortodocsi, daca nu recunoastem harul Bisericii sau nu mergem macar de curiozitate sa vedem cum e acolo.
  Isi pune cineva intrebarea ca, conducatorul Bisericii Ortodoxe este Dumnezeu (Duhul Sfant – a treia persoana a Sfintei Treimi)? La Biserica se merge pentru Duh Sfant, nu pentru Patrarh sau bani. Sa stiti conteaza si raportarea la Biserica sau la Dumnezeu. Noi, oamenii, riscam sa ne raportam gresit. De multe ori acest lucru este o manipulare ca sa vedem mersul la Biserica ca o o obligatie de a da bani cuiva, iar pe patriarh ca un soi de Ceausescu ortodox. Cosider ca mantuirea mea o gasesc in Biserica pentru ca simt, sublinind asta CLAR, ca inca mai exista har in Biserica Ortodoxa si tind sa cred ca va exista mult timp de acum pentru ca dupa cum am mai zis conducatorul Bisericii este Dumnezeu. El are grija ca derapajele noastre sa fie unele omenesti, dar nu iesite din uman autointitulate de noi, culmea, supra-umane uneori. Cautati un loc unde la liturghie sa nu fiti obligat sa dati bani. Sunt multe astfel de locuri, chiar peste tot. Sincer la Catedrala din Cluj nu se dau bani la liturghie, ci doar poti opta sa dati bani cand trece omul cu cosul pe langa dumneavoastra. Ca oamenii sunt o turma si dau bani fara sa gandeasca e problema oamenilor, nu a Bisericii in mod special. Problema e ca nu toti dau bani fara sa gandeasca si ati fi surprins ca pentru bucuria pe care o resimt la Biserica este chiar nesemnificativ sa te saracesti cu 1 leu. desi nu e obligatoriu. la fiecare Liturghie la care si asa mergem rar (ma refer ca persoana – Bisericile sunt pline si pentru ca la Liturghie vin altii si tot altii – Nu exista un grup care merge in fiecare Duminica si doar acelasi – in Cluj spre exemplu) Biserica trebuie sa mearga mai departe chiar si in capitalismul acesta de care nu se face vinovata Biserica) Biserica strange bani prin multimea credinciosilor si asta e de fapt tinta celor care ataca Biserica modul in care ea strange bani (multi credinciosi). In final va lipseste 1 leu si ala nu e obligatoriu sa il dati. Chiar va recomand sa il dati unui sarac, nu Bisericii eventual chiar sa nu il dati. Aveti cu siguranta multe alte calitati(sunt sigur de asta), dar poate cea de filantrop nu (sau poate da, nu stiu). Apoi ca si oameni costruim teorii fundamentate pe un neadevar (cat ar fi el de mic sau mare neadevarul) legat de banii Bisericii. Ortodoxia se fundamenteaza pe trairi clare, adevarate, pe Sfinti, nu pe nisipuri miscatoare. Biserica nu este datoare oamenilor: Banii preotii care sunt smecheri si fura se intorc in societate prin multii preoti care creaza azile, asociatii umanitare de care nu se vorbeste pe paginile pe care le gasesti la primul click pe net. Si inca un lucru vreau sa mai spun: din 12 apostoli – 1 a tradat. De ce ne mai mira si ne oftica procentul de preoti corupti. Problema este a societatii si tarii acesteia, care parca sufera de o boala o plaga (comunismul ne-a tatuat pe suflet).Desi suntem bolnavi ca si societate mass-media scoate toate non-valorile, criminalii si violatorii de babe in fata alimentandu-ne tot mai mult, dar nu in sens pozitiv. Sa ne curatam sufletul, ACUM, ca sa vedem clar ce vine peste noi. Problema nu este numai in Biserica, numai in Parlament numai in exterior este si in interior. Haideti sa ne bucuram de Harul care exista in Biserica Ortodoxa si sa gasim calea noastra, autentica prin intermediul Harului. Sa ne conectam la Dumnezeu prin Biserica si sa nu vedem preotii ca niste oameni meniti sa va opreasca de a vedea Adevarul, ci parteneri de dialog academic, teologic. Dialogul uneori trebuie sa inceapa si de la noi oamenii. Cei care critica Biserica ne ajuta de multe ori sa nu adormim in papuci, dar sincer v-am scris dumneavoastra din frica de a nu ramane doar in faza de critica.
  Stima si Respect, Bogdan

 28. Este incredibilă libertatea pe care o lasa “biserica ortodoxa” de a păcătui enoriașilor ei. Despre spovedanie vorbesc.Biblia spune f clar:
  Romani 6:1,2
  Ce vom zice,dar?Sa păcătuim mereu, ca să se înmulțească harul?
  Nicidecum! Noi,care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat?

  Dar ce i intereseaza pe ortodocși de ce spune Scriptură. Ei se dovedesc, după care din nou păcate noi la oameni noi. Vă dau un exemplu:
  Ce va spune un mecanic daca ii duci mereu masina la reparat după ce dai cu ea in toti copacii. Stiti ce va zice pana la urma? Du te domnule cu masina si arunc o la fier vechi.
  Ce va spune Dumnezeu la sfârșit la judecata acelora care au nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu? Cred ca va ve ti răspunde fiecare in dreptul lui. Pocații va pana nu e prea târziu. Lăsați va de păcat. Nu va jucați cu Dumnezeu. Biserica e una singură a lui Hristos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.