UPDATE 2 august 2012, ora 23.40: Dat fiind că numărul semnatarilor scrisorii noastre deschise creşte mereu, am decis să nu mai procedez prin adăugarea de noi şi noi liste la final; de aici înainte, indiferent de momentul semnării, toţi ‘participanţii’ la demersul nostru se găsesc, în ordine alfabetică, după textul scrisorii. Numele care apar cu ‘bold’ sunt ale acelor universitari care au semnat scrisoarea înainte de apariţia ei în presă, cu alte cuvinte ale ‘iniţiatorilor’. De asemenea, îmi cer anticipat scuze şi îi rog pe semnatari să îmi semnaleze dacă am făcut cumva vreo greşeală privitoare la numele sau poziţia instituţională a domniilor-lor. [Cu respect, CV]

[Textul de mai jos este ‘gata’, e şi semnat de câteva zile deja, dar am ales să-l facem public doar acum, pentru două motive principale: 1) ca să producă minime efecte… electorale, fiindcă nu acesta este scopul (de aceea, deşi îl postez în dimineaţa Referendum-ului, nu îi voi face publicitate decât seara târziu); 2) să fie cât mai evident, pentru toată lumea, că nu s-a aşteptat un deznodământ sau altul pentru a ataca sau contracara vreo parte cu această scrisoare – pur şi simplu fiindcă lucrurile spuse aici nu sunt politice, sunt simple constatări profesionale.

E, aşadar, vorba despre contrariul absolut al unei ştiri de presă (de asta l-am şi destinat blogului ActiveWatch, ca un fel de instigare-la-o-altă-media); unii dintre colegii semnatari au întrebat chiar, pe drept cuvânt, de ce nu transformăm scrisoarea în petiţie şi, mai ales, de ce nu se cere nimic în ea. Răspunsurile ar fi, mai întâi, că există deja o petiţie pentru demisia prim-ministrului şi, apoi, că mesajul de mai jos s-a dorit a fi un fel de simplu proces-verbal. E doar consemnarea faptului că semnatarii au văzut, au luat notă şi judecă lucrurile întâmplate în jurul plagiatului domnului Ponta. E, dacă vreţi, un fel de ştim ce-a(ţ)i făcut azi-vară, simplă transcriere pe hârtie – sau, mă rog, în mediul electronic – a faptului că ştim adevărul, şi de data aceasta el este evident, deci nenegociabil.]

Scrisoare deschisă
adresată Primului-Ministru al României, Victor Ponta,
şi Ministrului Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu

Domnule Prim-Ministru, Doamnă Ministru,
subsemnaţii, membri ai corpului didactic şi/ sau de cercetare al Universităţilor din România,
precum şi membri români ai corpului didactic sau de cercetare al unor instituţii de învăţământ superior din străinătate,
prin prezenta dorim a vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Ne raliem fără ezitare poziţiei profesionale a CNATDCU şi a Comisiei de Etică a Universităţii Bucureşti, potrivit căreia este indubitabil faptul că teza de doctorat din 2003 a domnului Victor Ponta e un plagiat de dimensiuni şi gravitate extinse. 2. Protestăm împotriva modului inadmisibil în care din partea Ministerului Educaţiei s-au exercitat presiuni asupra acestor corpuri profesionale, constând în:
– reorganizarea Consiliului Naţional de Etică şi a CNATDCU în ajunul momentului în care urmau să se pronunţe privitor la cazurile Mang, respectiv Ponta
– intervenţia intempestivă a ministrului interimar Liviu Pop în şedinţa CNATDCU în care era dezbătut plagiatul d-lui Ponta, în speranţa de a convinge această comisie să nu se pronunţe
– tentativele de defăimare profesională, ulterioară emiterii deciziilor de plagiat, a membrilor comisiilor care au ajuns la această concluzie
– deturnarea repetată şi constantă a atenţiei dinspre întrebarea de natură ştiinţific-deontologică şi propriu-zis etică aflată în chestiune (“este sau nu teza domnului Ponta plagiată?”) către chestiuni tehnico-legale (“cine, şi în virtutea cărei legislaţii, putem afirma că are dreptul de a emite o decizie eficientă în privinţa retragerii/ menţinerii titlului de doctor al lui Victor Ponta?)
– ameninţările proferate de către doamna Ecaterina Andronescu la adresa Universităţii Bucureşti, care, potrivit declaraţiilor Ministrului Educaţiei, şi-ar putea pierde dreptul de a organiza şcoala doctorală în măsura în care îşi continuă demersul privitor la teza lui Victor Ponta.
3. Considerăm că verdictul de non-plagiat la care a ajuns Consiliul Naţional de Etică nu prezintă nici o garanţie de credibilitate, el aparţinând unui organism a cărui componenţă fusese, pe de o parte, modificată tot în legătură cu o cercetare a plagiatului, şi care, pe de altă parte, s-a aflat într-o postură de conflict de interese, datorită subordonării în linie directă faţă de ANCS – Ministerul Educaţiei – Guvernul României.
4. Ne exprimăm, fiecare, opinia ştiinţifică şi deontologică personală potrivit căreia domnul Victor Ponta se face vinovat nu doar de plagiatul din 2003, ci şi, mai ales, de prezenta instrumentare (cu bună ştiinţă, sau prin cooperare tacită cu nişte subalterni foarte zeloşi) a instituţiilor statului pentru mascarea mediatică/ deturnarea juridică a unui adevăr cum nu se poate mai evident: plagiatul.
5. Ne alăturăm anticipat oricărui demers prin care Universitatea din Bucureşti ar solicita anularea diplomei de doctor a d-lui Victor Ponta, solicitând Ministrului Educaţiei să întreprindă demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestui act reparatoriu.
6. Considerăm că acest amestec masiv şi brutal al politicului în domeniul cercetării ştiinţifice şi al deontologiei profesionale universitare poate duce la accentuarea sentimentului de neîncredere în calitatea şi, mai ales, onestitatea sistemului de învăţământ românesc;
7. Considerăm, de asemenea, că menţionatul comportament, în cazul Ponta, al autorităţilor Statului a căror sarcină e conducerea/ organizarea învăţământului poate avea drept rezultat direct o gravă înrăutăţire a climatului democratic din România, reprezentând o sfidare la adresa demnităţii corpului nostru profesional.

 

semnatari:

Toma Albu, Institutul de matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Bucureşti

Vlad Alexandrescu, conf. dr., Universitatea Bucureşti

Bakk Miklós, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Dan Balica, drd., cadru didactic asociat FSPAC, UBB Cluj-Napoca

Mihai Radu Traian Balomiri, dipl. ing., Frankfurt a. Main

Gabriel Bădescu, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Rodica Bărănescu, prof.dr., University of Illinois, membru National Academy of Engineering, USA

Diana Benea, CS III dr., UBB Cluj-Napoca

Mariana Boletta,Sr. Editor, Healthcare & Science, Thomson Reuters

Ioana Both, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Ioan Botiz, FRIAS Postdoctoral Fellow, University of Freiburg

Oana Bunău, cercet. postdoc., Univ. din Zaragoza

Daniel Butnaru, asist. drd., Technische Universität München

Denisa Butnaru, cercet. asoc., dr., Universität Augsburg

Marian Calborean, drd, Universitatea din Bucuresti

Mihai Capotă, drd., Technische Universiteit Delft, Olanda

Veturia Chiroiu, CS1 dr., Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Bucureşti

Cătălin Cioabă, cercet. postdoc., Universitatea Bucureşti

Constanţa Ciocârlie, conf. dr., Universitatea de Vest, Timişoara

Livius Ciocârlie, prof. dr., Universitatea de Vest, Timişoara

Virgil Ciomoş, prof.dr., Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB Cluj

Horia Cornean, associate professor, dr., Aalborg University, Denmark

Emanuel Conțac, Lector univ. dr., Institutul Teologic Penticostal, București

Ion Copoeru, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Alexandru Cobzaș, Presa Universitară Clujeană

Cosmin Coteţ, cercet. şt. III, dr., UBB Cluj-Napoca

Diana Cotrău, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Diana Cozma, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Virginia Danciu, CS II, dr, UBB Cluj-Napoca

Dacian Cosmin Dragoş, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Marius Cotescu, dr., Acapela Group, Belgique

Radu Damian, şef lucrări dr., Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi

Petru Derevenco, prof. dr. doc., membru al A.S.M.

Liviu Druguş, prof.dr., Universitatea “George Bacovia”, Bacău

Virgil-Florin Duma, prof. dr. ing., Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad

Claudia Dumitru, dr. rer. nat, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Essen, Deutschland

Vasile Ersek, postdoctoral researcher, University of Oxford, UK

Monica Fekete, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Florin Fesnic, asist. cercetare dr., UBB Cluj-Napoca

Marlena Filimon, cercet. postdoc., Université de Luxembourg

Victor Eugen Gelan, drd., Universitatea Bucureşti, Cercetator invitat al Husserl-Archiv Freiburg, Germania

Calin Goina, asist. univ., UBB Cluj-Napoca

Sorin Gog, asist. dr., UBB Cluj-Napoca

Octavian Gordon, lect. dr., Universitatea Bucureşti

Mihaela Hillebrand, prof. dr., Universitatea Bucureşti

Corina Ionescu, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Sorana Ionescu, lect. dr., Universitatea Bucureşti

Ionel Jian, prof. dr. ing., Univ. Politehnică din Timişoara

Keszeg Vilmos, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Kiraly Istvan, conf. dr., UBB Cluj

Kovács Liciniu A., conf.dr., UBB Cluj-Napoca

Marius Lazăr, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Călin-Dan Lungescu, lector dr., UBB Cluj-Napoca

Claudiu T. Lungu, Ph.D., Associate Professor, University of Alabama at Birmingham, USA

Lucian M Macrea, MD, FIPP, Swiss Pain Research, Universität Zürich

Laurenţiu Malomfălean, drd., UBB Cluj-Napoca

Miklos Bacs, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Luminiţa Marcu, asist. dr., Universitatea Bucureşti

Georgian Melinte, drd. CNRS, Strasbourg, Franta

Danil Matei, lect. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte

Radu Mihalcea, prof. dr. ing., University of Illinois

Erika Mihalycsa, asist. dr., UBB Cluj-Napoca

Doris Mironescu, asist. dr., Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Corina Mitrohin, Researcher at Innovation Centre Etas Stuttgart, Germany

Rareş Moldovan, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Michaela Mudure, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Raul Cristian Mureşan, Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie

Adrian Munteanu, prof. dr., Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

Marian Mureşan, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Marius Nagy, drd., ATER, Département des Sciences du langage, Université François Rabelais,Tours

Mihai Vlad Niculescu, Assistant Professor, Bradley University Peoria, Illinois, USA

Florin Oprea, prof. dr., Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Maria Carmen Pantea, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

Marie-Louise Paulesc, Arizona State University, Phoenix, USA

Razvan Părăianu, lect. dr., Universitatea “Petru Maior”, Târgu Mures

Marian Petcu, conf. dr., Universitatea Bucureşti

Constantin Petrovici, conf. dr., Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi

Horea Poenar, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Ion Pop, prof.dr., Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca

Liana Pop, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Liviu Pop, asist. cercet., Institutul Arhiva de Folclor, Academia Română

Doina Mihaela Popa, conf. dr., Universitatea “Petre Andrei” Iaşi

Voicu Popescu, cercet. dr., Fac. de Fizica, Duisburg-Essen Universität, Deutschland

Cristina Raţ, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Ioan Roşca, cercet. dr., Université de Montreal

Miruna Runcan, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Corneliu Sarbu, CS-1 dr., INCDFM Magurele-Bucureşti

Bogdan State, drd., Stanford University

Ariadna Ştefănescu, conf. dr., Universitatea din Bucureşti

Szabo Levente, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Mihaela Ştefan, MA, Staff Associate, Columbia University

Cristian Silvestru, membru corespondent al Academiei Române, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Alin Tat, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Radu Teampău, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

Mihaela Toader, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Sandu Todică, şef lucrări asociat, dr., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Helga Tepperberg, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Dragoş Ţarălungă, asist. dr. ing., Universitatea Politehnică, Bucureşti

Ioana Ţincaş, cercet. postdoc., Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie

Valeriu Tudose, CS3 dr., Institutul de Ştiinte Spaţiale

Adrian Unc, PhD. Assistant Professor, New Mexico State University

Daniel Ursprung, cercet., Historisches Seminar, Universität Zürich

Radu Vancu, lect. dr., Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu

Cristina Varga, asist. dr., UBB Cluj-Napoca

Cornel Vîlcu, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Dina Vîlcu, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

Ursula Wittstock, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

 

[p.s. Fireşte, dacă lucraţi în Universitate şi doriţi să vă adăugaţi semnătura, lucrul acesta se poate face fie în continuare, în comentarii, fie scriindu-mi pe adresa de email cornel.vilcu@gmail.com. Vă voi ruga, însă, mai ales pe cei care aleg să ‘semneze’ chiar aici, să ne respectaţi demersul şi să nu adăugaţi nume sau poziţii inventate.]

This article has 68 comments

 1. Pingback: Mai mulţi profesori universitari cer ministrului Ecaterina Andronescu să-i retragă titlul de doctor lui Victor Ponta » SSUB

 2. Este cea mai mare nerusinare ca un prim-ministru sa se afle in aceasta situatie infractionala si sa nu reactioneze autoritatile competente.
  Noi speram ca intr–un tarziu problema lui Ponta va fi rezolvata in sensul de a i se lua acest titlu si de a fi demis din functia pe care o ocupa ca demnitar al statului roman pe care l-a facut de ras in intreaga lume.

  H. Vekony – Hamburg-Germany

 3. Subscriu la continutul acestei scrisori. Solicit celor in drept retragerea titlului de doctor al acestui impostor si tragerea sa la raspundere. Tara nu mai are nevoie de hoti precum Ponta si camarila lui.

  prof. Elena-Maria Cretu

 4. Asa cum nu recunoaste plagiatul nici nu va demisiona acest personaj sinistru ajuns in fruntea tarii alaturi de un alt personaj asemanator (Antonescu), pe caile ele mai josnice. Noi, profesorii, toti intelectualii, intreaga societate civila trebuie sa reactionam astfel incat acest individ sa poata i inlaturat de la conducerea guvernului.
  Nu se poate ca un fost procuror sa comita astfel de fapte grave si , in final, sa nu recunoasaca iar autoritatile sa il “acopere” pentru a nu raspunde pentru cele svarsite.

  prof. Laurentiu MARCHIDAN

 5. Sunt intrutotul de acord cu dumneavoastra ,eu, care am muncit enorm pentru a preveni omenirea in legatura cu riscul producerii iminente de cutremure in tara noastra,cu grad mare pe scara Richter .Ma bucur sa-mi stiu colegii alaturi de mine,ca gandesc ca mine,ca simt ca mine,mai ales ca pe majoritatea va cunosc !! Va iubesc si va pup.
  Prof.Vergiliu Hâncu

 6. Direct la TEXT, e de ajuns sa fie VAZUT, sunt 115 pagini MARCATE, Teza si SURSE:

  Victor Ponta: Curtea penala internationala, Teza de Doctorat, Universitatea Bucurest, 2003:

  ***issuu.com/bernard22/docs/oglinbda/21

 7. Direct la TEXT, e de ajuns sa fie VAZUT, sunt 115 pagini MARCATE, Teza si SURSE:

  Victor Ponta: Curtea penala internationala, Teza de Doctorat, Universitatea Bucuresti, 2003:

  ***issuu.com/bernard22/docs/oglinbda/21

 8. DOMNILOR NU A-TI INTELES NICI PANA ACUMA CA TOT CE DORITI SA FACA PONTANESCU SI CACARAU TREBUIE SA VA ADRESATI LUI ILIESCU, NASTASE, VOICULESCU SI PATRICIU ? FACETI O SCRISOARE CATRE EI NU CATRE MAIMUTA. MAIMUTELE JOACA CUM DORESC ….STAPANII.

 9. De apreciat faptul ca au asteptat sa treaca referendumul si comunicarea deciziei CCR, pentru a nu transforma scrisoarea intr-un repros politic. Din nefericire, pentru un an anumit public, ea ramane un repros politic. Il vad si aici, comentand si votand; pentru el, plagiatul lui Victor Ponta fie nu exista (e, cu siguranta, o masinatiune politica), fie e ignorabil.

 10. Am toata stima pentru d-voastra, initiatori si sustinatori ai acestui demers impotriva lui Victor Ponta, pentru infractiunea de plagiat.
  Victor Ponta a reusit prin ceea ce a facut sa asterne o lipsa de credibilitate asupra tuturor româniloor destepti si corecti, trebuie sa fie eliminat din rândul doctoranzilor.

  As dori sa duceti la bun sfârsit acest demers, sa puteti reda demnitatea românilor.

  cu deosebit respect

 11. Rog sa impuneti exigenta indrumatorilor de doctorat, din pacate acest obicei este preluat din perioada anterioara si continuata fara nicio retinere.
  Faptul ca multi doctoranzi nu iau atitudine este pentru faptul ca si ei au plagiat si le este teama de o eventuala verificare a lucrarilor.

  Nu este admis sa se afle dupa atâtea ani ca a plagiat, ani in care a beneficiat de titluri academice obtinute pe seama doctoratului, dar si de beneficii financiare, dintre care cea mai mare parte de la buget, practic a beneficiat din 2003 de drepturi necuvenite…

 12. Pingback: post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.