UPDATE 2 august 2012, ora 23.40: Dat fiind că numărul semnatarilor scrisorii noastre deschise creşte mereu, am decis să nu mai procedez prin adăugarea de noi şi noi liste la final; de aici înainte, indiferent de momentul semnării, toţi ‘participanţii’ la demersul nostru se găsesc, în ordine alfabetică, după textul scrisorii. Numele care apar cu ‘bold’ sunt ale acelor universitari care au semnat scrisoarea înainte de apariţia ei în presă, cu alte cuvinte ale ‘iniţiatorilor’. De asemenea, îmi cer anticipat scuze şi îi rog pe semnatari să îmi semnaleze dacă am făcut cumva vreo greşeală privitoare la numele sau poziţia instituţională a domniilor-lor. [Cu respect, CV]

[Textul de mai jos este ‘gata’, e şi semnat de câteva zile deja, dar am ales să-l facem public doar acum, pentru două motive principale: 1) ca să producă minime efecte… electorale, fiindcă nu acesta este scopul (de aceea, deşi îl postez în dimineaţa Referendum-ului, nu îi voi face publicitate decât seara târziu); 2) să fie cât mai evident, pentru toată lumea, că nu s-a aşteptat un deznodământ sau altul pentru a ataca sau contracara vreo parte cu această scrisoare – pur şi simplu fiindcă lucrurile spuse aici nu sunt politice, sunt simple constatări profesionale.

E, aşadar, vorba despre contrariul absolut al unei ştiri de presă (de asta l-am şi destinat blogului ActiveWatch, ca un fel de instigare-la-o-altă-media); unii dintre colegii semnatari au întrebat chiar, pe drept cuvânt, de ce nu transformăm scrisoarea în petiţie şi, mai ales, de ce nu se cere nimic în ea. Răspunsurile ar fi, mai întâi, că există deja o petiţie pentru demisia prim-ministrului şi, apoi, că mesajul de mai jos s-a dorit a fi un fel de simplu proces-verbal. E doar consemnarea faptului că semnatarii au văzut, au luat notă şi judecă lucrurile întâmplate în jurul plagiatului domnului Ponta. E, dacă vreţi, un fel de ştim ce-a(ţ)i făcut azi-vară, simplă transcriere pe hârtie – sau, mă rog, în mediul electronic – a faptului că ştim adevărul, şi de data aceasta el este evident, deci nenegociabil.]

Scrisoare deschisă
adresată Primului-Ministru al României, Victor Ponta,
şi Ministrului Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu

Domnule Prim-Ministru, Doamnă Ministru,
subsemnaţii, membri ai corpului didactic şi/ sau de cercetare al Universităţilor din România,
precum şi membri români ai corpului didactic sau de cercetare al unor instituţii de învăţământ superior din străinătate,
prin prezenta dorim a vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Ne raliem fără ezitare poziţiei profesionale a CNATDCU şi a Comisiei de Etică a Universităţii Bucureşti, potrivit căreia este indubitabil faptul că teza de doctorat din 2003 a domnului Victor Ponta e un plagiat de dimensiuni şi gravitate extinse. 2. Protestăm împotriva modului inadmisibil în care din partea Ministerului Educaţiei s-au exercitat presiuni asupra acestor corpuri profesionale, constând în:
– reorganizarea Consiliului Naţional de Etică şi a CNATDCU în ajunul momentului în care urmau să se pronunţe privitor la cazurile Mang, respectiv Ponta
– intervenţia intempestivă a ministrului interimar Liviu Pop în şedinţa CNATDCU în care era dezbătut plagiatul d-lui Ponta, în speranţa de a convinge această comisie să nu se pronunţe
– tentativele de defăimare profesională, ulterioară emiterii deciziilor de plagiat, a membrilor comisiilor care au ajuns la această concluzie
– deturnarea repetată şi constantă a atenţiei dinspre întrebarea de natură ştiinţific-deontologică şi propriu-zis etică aflată în chestiune (“este sau nu teza domnului Ponta plagiată?”) către chestiuni tehnico-legale (“cine, şi în virtutea cărei legislaţii, putem afirma că are dreptul de a emite o decizie eficientă în privinţa retragerii/ menţinerii titlului de doctor al lui Victor Ponta?)
– ameninţările proferate de către doamna Ecaterina Andronescu la adresa Universităţii Bucureşti, care, potrivit declaraţiilor Ministrului Educaţiei, şi-ar putea pierde dreptul de a organiza şcoala doctorală în măsura în care îşi continuă demersul privitor la teza lui Victor Ponta.
3. Considerăm că verdictul de non-plagiat la care a ajuns Consiliul Naţional de Etică nu prezintă nici o garanţie de credibilitate, el aparţinând unui organism a cărui componenţă fusese, pe de o parte, modificată tot în legătură cu o cercetare a plagiatului, şi care, pe de altă parte, s-a aflat într-o postură de conflict de interese, datorită subordonării în linie directă faţă de ANCS – Ministerul Educaţiei – Guvernul României.
4. Ne exprimăm, fiecare, opinia ştiinţifică şi deontologică personală potrivit căreia domnul Victor Ponta se face vinovat nu doar de plagiatul din 2003, ci şi, mai ales, de prezenta instrumentare (cu bună ştiinţă, sau prin cooperare tacită cu nişte subalterni foarte zeloşi) a instituţiilor statului pentru mascarea mediatică/ deturnarea juridică a unui adevăr cum nu se poate mai evident: plagiatul.
5. Ne alăturăm anticipat oricărui demers prin care Universitatea din Bucureşti ar solicita anularea diplomei de doctor a d-lui Victor Ponta, solicitând Ministrului Educaţiei să întreprindă demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestui act reparatoriu.
6. Considerăm că acest amestec masiv şi brutal al politicului în domeniul cercetării ştiinţifice şi al deontologiei profesionale universitare poate duce la accentuarea sentimentului de neîncredere în calitatea şi, mai ales, onestitatea sistemului de învăţământ românesc;
7. Considerăm, de asemenea, că menţionatul comportament, în cazul Ponta, al autorităţilor Statului a căror sarcină e conducerea/ organizarea învăţământului poate avea drept rezultat direct o gravă înrăutăţire a climatului democratic din România, reprezentând o sfidare la adresa demnităţii corpului nostru profesional.

 

semnatari:

Toma Albu, Institutul de matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Bucureşti

Vlad Alexandrescu, conf. dr., Universitatea Bucureşti

Bakk Miklós, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Dan Balica, drd., cadru didactic asociat FSPAC, UBB Cluj-Napoca

Mihai Radu Traian Balomiri, dipl. ing., Frankfurt a. Main

Gabriel Bădescu, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Rodica Bărănescu, prof.dr., University of Illinois, membru National Academy of Engineering, USA

Diana Benea, CS III dr., UBB Cluj-Napoca

Mariana Boletta,Sr. Editor, Healthcare & Science, Thomson Reuters

Ioana Both, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Ioan Botiz, FRIAS Postdoctoral Fellow, University of Freiburg

Oana Bunău, cercet. postdoc., Univ. din Zaragoza

Daniel Butnaru, asist. drd., Technische Universität München

Denisa Butnaru, cercet. asoc., dr., Universität Augsburg

Marian Calborean, drd, Universitatea din Bucuresti

Mihai Capotă, drd., Technische Universiteit Delft, Olanda

Veturia Chiroiu, CS1 dr., Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Bucureşti

Cătălin Cioabă, cercet. postdoc., Universitatea Bucureşti

Constanţa Ciocârlie, conf. dr., Universitatea de Vest, Timişoara

Livius Ciocârlie, prof. dr., Universitatea de Vest, Timişoara

Virgil Ciomoş, prof.dr., Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB Cluj

Horia Cornean, associate professor, dr., Aalborg University, Denmark

Emanuel Conțac, Lector univ. dr., Institutul Teologic Penticostal, București

Ion Copoeru, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Alexandru Cobzaș, Presa Universitară Clujeană

Cosmin Coteţ, cercet. şt. III, dr., UBB Cluj-Napoca

Diana Cotrău, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Diana Cozma, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Virginia Danciu, CS II, dr, UBB Cluj-Napoca

Dacian Cosmin Dragoş, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Marius Cotescu, dr., Acapela Group, Belgique

Radu Damian, şef lucrări dr., Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi

Petru Derevenco, prof. dr. doc., membru al A.S.M.

Liviu Druguş, prof.dr., Universitatea “George Bacovia”, Bacău

Virgil-Florin Duma, prof. dr. ing., Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad

Claudia Dumitru, dr. rer. nat, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Essen, Deutschland

Vasile Ersek, postdoctoral researcher, University of Oxford, UK

Monica Fekete, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Florin Fesnic, asist. cercetare dr., UBB Cluj-Napoca

Marlena Filimon, cercet. postdoc., Université de Luxembourg

Victor Eugen Gelan, drd., Universitatea Bucureşti, Cercetator invitat al Husserl-Archiv Freiburg, Germania

Calin Goina, asist. univ., UBB Cluj-Napoca

Sorin Gog, asist. dr., UBB Cluj-Napoca

Octavian Gordon, lect. dr., Universitatea Bucureşti

Mihaela Hillebrand, prof. dr., Universitatea Bucureşti

Corina Ionescu, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Sorana Ionescu, lect. dr., Universitatea Bucureşti

Ionel Jian, prof. dr. ing., Univ. Politehnică din Timişoara

Keszeg Vilmos, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Kiraly Istvan, conf. dr., UBB Cluj

Kovács Liciniu A., conf.dr., UBB Cluj-Napoca

Marius Lazăr, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Călin-Dan Lungescu, lector dr., UBB Cluj-Napoca

Claudiu T. Lungu, Ph.D., Associate Professor, University of Alabama at Birmingham, USA

Lucian M Macrea, MD, FIPP, Swiss Pain Research, Universität Zürich

Laurenţiu Malomfălean, drd., UBB Cluj-Napoca

Miklos Bacs, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Luminiţa Marcu, asist. dr., Universitatea Bucureşti

Georgian Melinte, drd. CNRS, Strasbourg, Franta

Danil Matei, lect. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte

Radu Mihalcea, prof. dr. ing., University of Illinois

Erika Mihalycsa, asist. dr., UBB Cluj-Napoca

Doris Mironescu, asist. dr., Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Corina Mitrohin, Researcher at Innovation Centre Etas Stuttgart, Germany

Rareş Moldovan, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Michaela Mudure, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Raul Cristian Mureşan, Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie

Adrian Munteanu, prof. dr., Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

Marian Mureşan, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Marius Nagy, drd., ATER, Département des Sciences du langage, Université François Rabelais,Tours

Mihai Vlad Niculescu, Assistant Professor, Bradley University Peoria, Illinois, USA

Florin Oprea, prof. dr., Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Maria Carmen Pantea, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

Marie-Louise Paulesc, Arizona State University, Phoenix, USA

Razvan Părăianu, lect. dr., Universitatea “Petru Maior”, Târgu Mures

Marian Petcu, conf. dr., Universitatea Bucureşti

Constantin Petrovici, conf. dr., Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi

Horea Poenar, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Ion Pop, prof.dr., Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca

Liana Pop, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Liviu Pop, asist. cercet., Institutul Arhiva de Folclor, Academia Română

Doina Mihaela Popa, conf. dr., Universitatea “Petre Andrei” Iaşi

Voicu Popescu, cercet. dr., Fac. de Fizica, Duisburg-Essen Universität, Deutschland

Cristina Raţ, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Ioan Roşca, cercet. dr., Université de Montreal

Miruna Runcan, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Corneliu Sarbu, CS-1 dr., INCDFM Magurele-Bucureşti

Bogdan State, drd., Stanford University

Ariadna Ştefănescu, conf. dr., Universitatea din Bucureşti

Szabo Levente, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Mihaela Ştefan, MA, Staff Associate, Columbia University

Cristian Silvestru, membru corespondent al Academiei Române, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Alin Tat, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Radu Teampău, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

Mihaela Toader, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

Sandu Todică, şef lucrări asociat, dr., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Helga Tepperberg, conf. dr., UBB Cluj-Napoca

Dragoş Ţarălungă, asist. dr. ing., Universitatea Politehnică, Bucureşti

Ioana Ţincaş, cercet. postdoc., Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie

Valeriu Tudose, CS3 dr., Institutul de Ştiinte Spaţiale

Adrian Unc, PhD. Assistant Professor, New Mexico State University

Daniel Ursprung, cercet., Historisches Seminar, Universität Zürich

Radu Vancu, lect. dr., Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu

Cristina Varga, asist. dr., UBB Cluj-Napoca

Cornel Vîlcu, lect. dr., UBB Cluj-Napoca

Dina Vîlcu, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

Ursula Wittstock, asist. drd., UBB Cluj-Napoca

 

[p.s. Fireşte, dacă lucraţi în Universitate şi doriţi să vă adăugaţi semnătura, lucrul acesta se poate face fie în continuare, în comentarii, fie scriindu-mi pe adresa de email cornel.vilcu@gmail.com. Vă voi ruga, însă, mai ales pe cei care aleg să ‘semneze’ chiar aici, să ne respectaţi demersul şi să nu adăugaţi nume sau poziţii inventate.]

This article has 68 comments

 1. tara arde si…in timp ce ungurimea toata indemnata de Orban (ghiciti ce promite Basescu in schimb) nu merge la vot

 2. PONTA nu mai poate sa mint in continuare: el a plagiat foarte clar, a inselat toate lumea; trebui sa demisionez imediat pentru acest tradare de diplom si de postul.Adio PONTA

 3. Pingback: Profesorii UBB Cluj, într-o scrisoare deschisă: "Teza de doctorat a lui Victor Ponta e un PLAGIAT" » Colegiul National Dinicu Golescu | Colegiul National Dinicu Golescu

 4. Ceea ce-a facut Ponta si nu numai el, ci si altii care din pacate nu sunt inca descoperiti, pune o stampila grea pe titlul de “Doctor” obtinut in Romania.
  Cum ati vrea sa mai aiba credibilitate in Europa un titlul de doctor obtinut in Romania; atata timp cat Ponta nu va fi pedepsit, si nu i se va retrage titlul de Doctor?
  Ca a iesit nevinovat e evident, ca doar in comisie a fost X si Y si Z, care-s mana-n mana…

  Sa se faca o comisie externa , sau interna dar care nu e conrupta, sa se contacteze grupul dupa ale caror rezultate Ponta e acuzat de plagiatura; si sa se dezbata deschis, live la tv. Ori ponta a plagiat dupa aia ori aia i-au furat rezultatele lui Ponta….

 5. stimati profesori trebuie sa va multumesc ca luati atitudine alatuiri de altii profesori si oameni de cultura .

 6. Mi se pare un comportament de … struto-gradinita, cine din Universul asta ar trebui sa il scuture si sa il convinga de propria-i minciuna? Un asemenea om fara coloana vertebrala, fara un pic de onestitate, complet lipsit de rusine!!! Si mai e si reprezentantul Romaniei, in calitate de premier …

 7. Pingback: Profesorii de la Babes-Bolyai cer anularea diplomei de doctorat a lui Ponta | Timp liber > evenimente, concerte, clubbing, galerii de arta, stiri > iasivezi.ro

 8. Bun exemplu e pontolici asta … plagiezi si te faci ca ploua. Apoi ne miram ca la bac sau alte examene, pica toti ca mustele… pai daca vad ca merge cu furisagul, toti spera ca asa vor reusi. Pacat ca nu are pic de demnitate acest personaj de 2 lei al politicii, sau poate are, dar nu-l lasa cel/cei din spatele lui, sa-si dea demisia.
  Sper ca acest subiect sa nu ramana istorie, sa fie reamintit zilnic, sa-l zgarie la urechi, pana se vor lua masuri.

 9. De ce nu poate fi semnată această scrisoare deschisă şi de cadre didactice din învăţământul preuniversitar? Şi, de asemenea, de doctoranzi, de pildă? Ei nu ar avea un cuvânt de spus, nu pot şi ei să constate cu acelaşi discernământ plagiatul acestui penibil Ponta? Mai ales cei din urmă ar trebui admişi în lista de semnături având în vedere statutul lor prin comparaţie.

 10. Sa nu lasam subiectul sa moara, pe asta se bazeaza.
  Daca presiunea publica va continua nu va avea alta solutie decat sa demisioneze !

 11. Pingback: PONTA PLAGIAT. 26 de profesori universitari cer ministrului Ecaterina Andronescu să-i retragă titlul de doctor lui Victor Ponta. AUDIO | ȘTIRI MOBILE DE ULTIMA ORĂ

 12. Profesori ….si nu prea . De ce nu spuneti personal universitar? Este cu mult mai aproape de adevar!

 13. Nici unul din profesorii universitari care au semnat scrisoarea nu sunt de la Facultatea de Drept, majoritatea fiind de la UBB Litere, cam penibil da no’ asta e…

 14. Vreau si eu sa semnez aceasta scrisoare
  Conf. dr. Dacian C. Dragos, Facultatea de stiinte POlitice, Administrative si ale Comunicarii, UBB Cluj

 15. Asteptam de mult o astfel de interventie ..
  Toata stima dlor intelectuali , mereu am sperat ca va pasa de ceea ce se intampla in tara .. vocea DVS poate va fi auzita , poate le va da de gandit acestor lideri(marunti) care cred ca tara o pot manevra , modela dupa bunul plac ..
  Asteptam sa fie cat mai multi semnatari , ca nu mai credem ca va mai domni normalul si intelepciunea peste romani .
  Va multumesc .

 16. Dna/dle Jo , nu trebuie sa fie profesori la Facultatea de Drept ca sa simpatizeze cu dreptatea , cu bunul simt ..
  si asa in Romania se pare ca legile se “aplica” se “respecta” dupa cum dicteaza interesele meschine , nici vorba respect fata de natiune …

 17. Ce mai doctori avem, in toate stiintele, dar nici-unul nu este recunoscut , scoala academica la noi este zeroooooooo, nu avem nici un premiu Nobel sau alt premiu internatioanal recunoscut, la noi sunt facuti doctort in stiinte pentru a se lua 15% la salariu,si de a putea fi promovat in functii universitare, iar la Cluj-Napoca au zgariat atatia hartia pentru ajunge doctori, cat toata Europa la un loc. Cer anularea tuturor diplomelor de doctori in stiinta cu exceptia unora din medicina.Unde s-au mai vazut doctori in contabilitate, in sport, in teologie, avem si in fotbal, este de ras titlul acesta in Romania.

 18. As vrea si eu sa semnez aceasta scrisoare,
  Asist. dr. Diana V. Burlacu, Facultatea de Litere, UBB Cluj

  Multumesc!

 19. Dar nu inteleg de ce acum!!!?!! toti am sustinut lucrari de licenta , masterat sau doctorat si in mod normal comisia care corecteaza aceste lucrari nu ar fi considerat ca sunt viabile!!!! e o mare magarie cand oameni inteligenti intervin in politica si isi dau cu firma in cap!!! si de judecat nu ar trebui sa fie domnul Ponta, ar trebui cei care i-au acordat dansului diploma de doctor!!! O seara buna!

 20. Draga Egipteanca de pe la … Ponta Euxinus :), nu stiu care este conceptia Dvs. despre a fi profesor, dar acesta este termenul generic pentru toate gradele universitare, plus pentru preuniversitari! Iar daca unii chiar vor sa se considere personal universitar, este dreptul lor, la fel ca si al celorlalti sa se considere profesori.

 21. Pingback: European Gazette - [Ticker] Romanian university professors against PM’s plagiarism cover-up

 22. Excelenta initiativa. Mie unuia mi-ar place ca TOTI cei care sunt de acord cu ea sa poata sa se manifeste public si sa stie despre asta toata tara si macar Europa, ca sa se afle peste tot ca nu toti cei care avem cetatenie romana suntem hoti, trintori si mincinosi, fiindca astfel de lichele (si, evident, lachei ieftini) distrug si dramul de imagine pozitiva pe care-l are tarisoara noastra in lumea asta larga.

 23. In primul rand FELICITARI tuturor celor implicati.

  Si cateva observatii:

  1. De ce numai cateva zeci de semnaturi?
  Este un protest pe care toti universitarii ar trebui sa il semneze. Sau pe restul nu ii intereseaza prestigiul scolii romanesti?

  2. De ce numai universitarii?
  Nu numai universitarii sunt afectati ci toti profesorii si in general oricine face parte din lumea invatamantului si/sau din lumea academica romaneasca.
  Cum mai poate orice profesor din tara asta sa intre la clasa si sa vorbeasca elevilor despre cinste, corectitudine si copiat cand la varful lumii academice romanesti se afla asemenea specimene? Cum mai poate orice absolvent de scoala romaneasca sa iese in lume cu o diploma emisa de ministerul educatiei cand se petrec asemenea faradelegi la drumul mare?

  3. De ce se limiteaza scrisoarea de protest doar la retragerea titlului de doctor al lui Ponta?
  TOTI cei implicati in musamalizarea acestui caz in frunte cu ultimii 2 ministri ai invatamantului si comisia de analiza a lucrarii de la etica ar trebui exclusi din lumea academica romaneasca. Functiile politice pot sa si le pastreze, treaba lor. Dar titlurile academice nu se dau prin vot ci pe merit si pe criterii foarte clar definite; criterii care au fost la fel de clar calcate in picioare cu brutalitate si nesimtire.

 24. Ar trebui facultatile care dau astfel de diplome care nu sint validate sa fie date in judecata pentru a nu face ca toate diplomele sa fie puse sub semnul intrebarii.Daca emiti o diploma sa iti asumi continutul ei.Nu este admisibil ca dupa un numar de ani sa constati ca nu sint respectate regulile.Ce respect poti avea fata de aceste facultati si profesorii lor?In goana dupa beneficii multi profesori nu sint exigenti.

 25. Semnez si eu scrisoare si sunt deacord cu decizia Univ.din Bucuresti si CNATDCU.
  Ministerul Educatiei s-a compromis prin atitudinea luata de d-na Andronescu
  Vor fi probleme de credibilitate pentru toate diplomele obtinute in Romania, daca plagiatul lui Ponta nu este sanctionat. prof. dr.ing. I.Jian Univ.”Politehnica” din Timisoara

 26. Semnez si sint de acord cu intreg continutul scrisorii,
  Luminita Marcu
  asistent universitar doctor, Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti

 27. Sunt de acord c scrisoarea.
  Nu sunt insa de acord cu decizia de a intarzia publicarea pana dupa referendum.
  Adevarul trebuie cunoscut inainte de orice decizie, cu atat mai mult inaintea unei alegeri de o atat de mare importanta.
  Dimpotriva, punctul de vedere al celor indreptatiti sa-l exprime (fiind universitari) este important pentru orice cetatean.
  Este dreptul oricarui cetatean sa decida in deplina cunostinta de cauza.
  Dimpotriva, era important ca punctul de vedere al universitarilor sa influenteze rezultatul referendumului, deoarece adevarul trebuie sa influenteze intotdeauna decizia ceteteanului (situatie ideala)
  Dimpotriva, este responsabilitatea universitarilor de a face cunoscut punctul lor de vedere astfel incat prin credibilitatea lor sa ajute cetateanul sa decida corect.

 28. Sunt de acord cu continutul si semnez scrisoarea:

  Claudiu T. Lungu, Ph.D. Associate Professor, University of Alabama at Birmingham, USA

 29. Sunt de acord cu continutul.
  Nu sunt de acord cu decizia de a intarzia publicarea pentru a nu influenta rezultatul referendumului.
  Dimpotriva, dreptul la informatie este un drept fundamental. Punctele de vedere diverse trebuie exprimate in spoatiul public. Consider ca pentru universitari este o problema de responsabilitate si de constinta. Finnd cei mai calificati sa exprime un punct de vedere, judecata lor are, sau ar trebui sa aiba, greutate.
  Manipularea se bazeaza pe lipsa informatiei. Consider ca orice informatie relevanta pentru decizia ceteteanului trebuie facuta publica. Felul in care universitarii apreciaza lucrarea de doctorat a d-lui Ponta este o astfel de informatie.
  Consider ca, daca un singur cetetean ar fi luat la referendum o decizie diiferita in urma citirii Scrisorii Deschise, nepublicarea este o eroare.

  Aceste consideratii nu diminueaza importanta scrisorii!! Este salutar si datator de speranta faptul ca acest text a aparut!!
  Va multumesc,

  Adrian Balomiri

 30. se cere demisia imediata,atat a lui ponta ,cat si caderea guvernului sau de plagiatori compromisi ,mincinosi ,falsificatori ,o adevarata mafie a politicii romanesti !Nu mai putem accepta atata minciuna si atata manipulare!Acest guvern nu valoreaza nimic e ca o pacoste pe spinarea romanului asa ca ..DEMISIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

 31. Actiunea D.stra este creativa ! ,Ma asociez colegilor si regret evenimentele destructive de astazi din Rominia .

 32. O picatura intr-un ocean de hotii si furturi traite de un pol de ani. Dar picatura cu picatura se usuca pamantul. Si in primul rand categoria invatamantului de elita trebuie sa spele rufele patate de altii pentru a recredibiliza invatamantul romanesc. Dar credeti ca astfel de indivizi au si bun simt?

 33. Chiar daca acum sunt pensionara, 28 de ani de activitate in Universitatea Politehnica din Bucuresti de unde am plecat cu gradul de conferentiar si cu titlul de doctor inginer imi dau dreptul sa am o opinie. Cred ca mai mare mincinos si obraznic (deoarece ne crede pe toti prosti) ca acest domn Victor Ponbta nu exista. Eu mi-am sustinut teza de doctorat in 1996 si am citat in text sursele (pozitie din lista de bibliografie + pagina), asa ca tampenia ca “pe vremea aceea, in 2003, nu era obligatorie citarea surselor in text sau in subsolul paginii”nu am mai auzit !

 34. Pingback: Scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Ponta şi ministrului Andronescu - ScrieLiber

 35. Pingback: De câte scrisori ale mediului academic e nevoie pentru intrarea în normalitate? « Methoughts, mefeats and medefeats

 36. Subscriu la aceasta inițiativă și o voi susține în continuare.
  Lector Univ. Drd.
  Alexandru Cârlan
  SNSPA – București.

 37. Nu lucrez in nici o universitate, dar am depus in ’96 un doctorat. Nu am fost convocat sa-l sustin public, dar nici nu mi s-a respins teza, oficial. Momentan, sunt tinut fara nici un loc de munca. Ultimele titluri: cercetator, in cadrul Institutului roman de tracologie, muzeograf -cred ca principal- la Giurgiu. Din ’96 nu am mai fost angajat in reteaua de cercetari arheologice din Romania!
  Normal, daca n-am dat mita… nici doctorat, nici post.
  Imi alatur semnatura de protest impotriva imposturii.
  Mircea Munteanu Mongolul.

 38. Stimati domni,
  Nu puteti face ceva mai mult cu aceasta scrisoare? Sint deja nume grele aici, n-o lasati sa moara. De asemenea, va rugam s-o trimiteti la toate bazele de date cu universitari, cel putin din Romania, sint disponibile pe net. Le puteti crea macar cinci minute de angoasa jalnicilor care au semnat cealalta scrisoare, cea trimisa peste tot de Stelian Tanase si Zoe Petre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.